CT (Clock Time)

Använd detta för att ställa in klockan på den här enheten.

Tryck på SETUP vid mottagning av CT.

“AUTO Adj hh:mm” visas på skärmen.

Ställ in med ENTER.

“RDS hh:mm” visas på skärmen.

Tiden för enhetens interna klocka uppdateras till “CT”-tiden som visas.

Tryck inte på några knappar när tiden uppdateras. Om du trycker på någon knapp kan inte CT tas emot och tiden uppdateras inte.

Tillbaka upp