TP-sökning

TP identifierar program som sänder trafikinformation.

Via denna funktion kan du snabbt ta reda på det aktuella trafikläget innan du åker hemifrån.

Använd denna funktion för att söka efter RDS-stationer som sänder trafikinformation (s.k. TP-stationer).

Tryck på SEARCH när FM tas emot.

Används för att visa sökmenyn.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “TP Search” och tryck sedan på ENTER.
Tryck på White-Arrow-Left   White-Arrow-Right .

Starta TP-sökningen automatiskt.

Om RDS-sändningen som hör till trafikinformationsprogrammet (TP) inte kan hittas visas “No Station” på displayen.

Tillbaka upp