RDS-sökning

RDS är en sändningstjänst som gör att en station kan sända tilläggsinformation ihop med den vanliga radioprogramsignalen.

Använd denna funktion för att automatiskt ställa in FM stationer som erbjuder RDS-tjänsten.

Observera att RDS-funktionen endast fungerar då RDS-kompatibla stationer tas emot.

Tryck på SEARCH när FM tas emot.

Används för att visa sökmenyn.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “RDS Search” och tryck sedan på ENTER.
Tryck på White-Arrow-Left   White-Arrow-Right .

Sökningen efter RDS-stationer börjar automatiskt.

Om en RDS-sändning inte kan hittas visas “No Station” på displayen.

Displayen växlar mellan Frekvens, Programtyp, Klocktid och Radiotext varje gång INFO trycks in.

Tillvägagångssätten som beskrivs nedan med hjälp av “RDS Search” kan inte användas i områden som inte har RDS-sändningar.

Tillbaka upp