Podczas korzystania z HDMI ZONE2 urządzenie nie działa prawidłowo

Podczas korzystania z MAIN ZONE, wyjście wideo jest przerwane w HDMI ZONE2.

W przypadku tego samego źródła wejściowego dla MAIN ZONE i ZONE2, podczas obsługiwania MAIN ZONE może dojść do przerwania odtwarzania wideo w HDMI ZONE2.

Podczas korzystania z HDMI ZONE2, na telewizorze w strefie ZONE2 nie jest odtwarzany sygnał wideo ani dźwięk.

Sprawdź, czy w strefie ZONE2 jest włączone zasilanie. link

Sprawdź źródło sygnału w strefie ZONE2. link

Złącze AUX-HDMI oraz HDMI 7 nie obsługuje funkcji HDMI ZONE2.

W przypadku ZONE2 odtwarzanie jest możliwe tylko wtedy, gdy sygnały wejściowe są sygnałami HDMI.

Jeżeli telewizor nie obsługuje formatu wejściowego dźwięku, to dźwięk nie jest odtwarzany. Ustaw format audio “PCM” w urządzeniu odtwarzającym. Alternatywnie ustaw “Ustawienia ZONE2” - “HDMI Audio” w menu na “PCM”. link

Jeżeli telewizor nie obsługuje rozdzielczości wejściowego sygnału wideo, to wideo nie jest odtwarzane. Ustaw rozdzielczość wyjściową w urządzeniu odtwarzającym na rozdzielczość zgodną z telewizorem.

Podczas korzystania z HDMI ZONE2, dźwięk w MAIN ZONE jest odtwarzany w formacie PCM.

Jeżeli w strefach MAIN ZONE i ZONE2 jest wybrane to samo źródło wejściowe, format dźwięku jest ograniczony w zależności od specyfikacji telewizora w ZONE2.

powrót do góry