Odtwarzanie w strefie ZONE2/ZONE3

Ope ZONE RC043
Naciśnij przycisk Z2 lub Z3, aby wybrać strefę działania za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Świeci przycisk wybranej strefy.

Naciśnij przycisk POWER  Power Button , aby włączyć zasilanie strefy ZONE2 lub ZONE3.

Na wyświetlaczu zaświeci się wielostrefowy wskaźnik zasilania.

Zasilanie w ZONE2 lub ZONE3 może być włączone lub wyłączone przez naciśnięcie ZONE2 ON/OFF lub ZONE3 ON/OFF na urządzeniu głównym.

Naciśnij przycisk wyboru źródła, aby wybrać źródło sygnału do odtwarzania.

Sygnał audio wybranego źródła wyprowadzany jest do ZONE2 lub ZONE3.

Jako źródło sygnału można także wybrać ZONE2 lub ZONE3, naciskając przycisk ZONE SELECT, a następnie obracając pokrętłem INPUT SELECTOR.

Ustawienie źródła wejściowego ZONE2 jako “Source” umożliwia odtwarzanie tej samej zawartości w MAIN ZONE oraz ZONE2, niezależnie od typu sygnału wejściowego.

Ustaw źródło wejściowe ZONE2 jako “Source” naciskając ZONE SELECT, a następnie obracając INPUT SELECTOR.

Jeśli źródło wejściowe MAIN ZONE zostanie zmienione, gdy ZONE2 zostanie wybrane jako “Source”, wówczas źródło wejściowe ZONE2 zostanie zmienione, aby odzwierciedlało źródło wejściowe MAIN ZONE.

Oprócz ZONE2 można odtwarzać tę samą zawartość MAIN ZONE, gdy źródło wejściowe ZONE3 jest ustawione jako “Source”.

Ustawianie poziomu głośności (ZONE2/ZONE3)

Dla ustawienia poziomu głośności, posłuż się przyciskami VOLUME  kurosankaku Sankaku-Reverse .

Fabrycznie, parametr “Ograniczenie głośności” ustawiony jest na “70 (–10 dB)”. link

W celu ustawienia poziomu głośności dźwięku obróć pokrętło VOLUME po naciśnięciu przycisku ZONE SELECT.

Czasowe wyciszenie dźwięku (Wyciszanie) (ZONE2/ZONE3)

Naciśnij przycisk MUTE  Silent .

Poziom dźwięku zostanie zmniejszony do poziomu ustawionego przez parametr “Poziom wyciszenia” w menu. link

Chcąc skasować, ponownie naciśnij MUTE  Silent . Wyciszenie można również skasować poprzez zmianę poziomu głośności.

powrót do góry