Nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera lub serwera NAS

Nie można odtwarzać plików zapisanych w komputerze.

Pliki zapisane zostały w formacie nie obsługiwanym przez ten system. Zarejestruj plik w odpowiednim formacie. link

Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie będą odtwarzane w tym urządzeniu.

Port USB nie może być użyty do połączenia z komputerem.

Ustawienia udostępniania mediów na serwerze lub NAS nie aktywują tej jednostki. Zmień ustawienia w celu uruchomienia tej jednostki. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z serwerem lub urządzeniem NAS.

Nie znaleziono serwera lub nie ma możliwości połączenia z serwerem.

Zadziałało oprogramowanie zaporowe (firewall) w komputerze lub routerze. Sprawdź ustawienia (firewall) w komputerze lub routerze.

Komputer nie został włączony. Włącz zasilanie.

Serwer nie działa. Uaktywnij serwer.

Niepoprawny adres IP urządzenia. Sprawdź adres IP urządzenia. link

Nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera.

Nawet w przypadku podłączenia komputera do portu USB amplitunera nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera. Podłącz komputer lub do amplitunera poprzez sieć LAN. link

Nie są wyświetlane pliki z komputera lub serwera NAS.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner. link

Nie można odtwarzać plików muzycznych przechowywanych na urządzeniu NAS.

Jeżeli używane urządzenie NAS jest zgodne ze standardem DLNA, włącz funkcję serwera DLNA w ustawieniach urządzenia NAS.

Jeżeli używane urządzenie NAS nie jest zgodne ze standardem DLNA, użyj komputera do odtwarzania muzyki. Skonfiguruj funkcję udostępniania multimediów w programie Windows Media Player i dodaj urządzenie NAS do wybranego folderu odtwarzania.

Jeżeli połączenie jest zastrzeżone, ustaw urządzenie audio jako urządzenie docelowe połączenia.

powrót do góry