Funkcje pomocnicze

Ten punkt opisuje sposób korzystania z funkcji udogodnień, których można używać dla każdego źródła wejściowego.

Te funkcje można ustawić tylko w MAIN ZONE.

Rysunek pilota

Ope Convenient RC043

powrót do góry