Nie można odtwarzać z urządzenia Bluetooth

Do urządzenia nie można podłączyć urządzeń Bluetooth.

Funkcja Bluetooth na urządzeniu Bluetooth nie została włączona. Aby włączyć funkcję Bluetooth, patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Urządzenie Bluetooth nie może połączyć się z tym urządzeniem, jeśli nie jest zgodne z profilem A2DP.

Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Nie można podłączyć smartfonów lub innych urządzeń Bluetooth.

Nie można podłączyć smartfonów lub innych urządzeń Bluetooth gdy “Nadajnik” ustawione jest na “Włącz”. Naciśnij Bluetooth na pilocie, aby przełączyć źródło wejściowe na Bluetooth, a następnie podłącz urządzenie. link

Nie można podłączyć słuchawek Bluetooth.

Przybliż słuchawki Bluetooth do tego urządzenia.

Wyłącz i ponownie włącz zasilanie słuchawek Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Przejdź do “Ogólne” - “Nadajnik Bluetooth”, i ustaw “Nadajnik” na “Włącz” w menu. link

Upewnij się, że urządzenie to nie jest już podłączone do innej pary słuchawek Bluetooth. Sprawdź aktualnie podłączone słuchawki Bluetooth, naciskając INFO na pilocie lub przycisk STATUS na urządzeniu.
Odłącz podłączone słuchawki Bluetooth przed podłączeniem tych, których chcesz użyć.

Nie można podłączyć słuchawek Bluetooth, jeśli Bluetooth jest używany jako źródło sygnału w dowolnej strefie.

Nie można podłączyć słuchawek Bluetooth, jeżeli urządzenie jest zgrupowane w aplikacji HEOS. Usuń to urządzenie z grupy, aby umożliwić podłączenie słuchawek Bluetooth.

Słuchawki Bluetooth nie mogą połączyć się z tym urządzeniem, jeśli nie są zgodne z profilem A2DP.

Połączenie i działanie nie są gwarantowane dla wszystkich urządzeń z obsługą Bluetooth.

To urządzenie można podłączyć tylko z jednego zestawu słuchawkowego Bluetooth na raz. Można zaprogramować maksymalnie 8 słuchawek Bluetooth. Można przełączać pomiędzy zarejestrowanymi urządzeniami od “Lista urządzeń” w “Nadajnik Bluetooth” menu. link

Dźwięk jest obcięty.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Usuń przeszkody pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Odłącz i ponownie podłącz urządzenie Bluetooth.

Dźwięk jest ucięty lub występują zakłócenia podczas korzystania ze słuchawek Bluetooth.

Przybliż słuchawki Bluetooth do tego urządzenia.

Usuń przeszkody pomiędzy tym urządzeniem a słuchawkami Bluetooth.

Odłącz i ponownie podłącz słuchawki Bluetooth.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Zalecamy korzystanie z przewodowej sieci LAN do połączenia tego urządzenia i innych urządzeń.

Bluetooth przesyła w paśmie 2,4 GHz, co może zakłócać transmisję Wi-Fi w tym paśmie. Podłącz to urządzenie i inne urządzenia do sieci Wi-Fi w paśmie 5 GHz, jeśli są dostępne w routerze Wi-Fi.

Dźwięk w słuchawkach Bluetooth jest opóźniony.

To urządzenie nie może regulować opóźnienia dźwięku w słuchawkach Bluetooth.

powrót do góry