Funkcja konwersji wideo

Amplituner automatycznie konwertuje sygnały wejściowe audio zgodnie z poniższą ilustracją przed wyprowadzeniem ich do odbiornika TV.

Pict VideoConversion S7

Funkcja Konwersja video w strefie MAIN ZONE jest zgodna z następującymi formatami: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-N, PAL-M oraz PAL-60.

Gdy używane są sygnały komponentowe (YPbPr), tylko sygnały 480i i 576i są konwertowane na sygnały HDMI.

Urządzenie może konwertować sygnały wejściowe wideo na rozdzielczość ustawioną w opcji “Rozdzielczość” w menu przed wyprowadzeniem ich do telewizora. link

Pict VideoConversion X47

Złącze HDMI na panelu przednim obsługuje tylko format YCbCr 4:2:0.

Obsługiwane tylko przez złącze HDMI 7.

powrót do góry