Podłączenia

UWAGA

Nie należy podłączać przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich połączeń sygnałowych. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawień”, w celu wykonania połączeń należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie “Kreator ustawień” (strona 9 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”). (Podczas pracy programu “Kreator ustawień” na złączach wejściowych/wyjściowych nie jest obecne napięcie).

Kable zasilające nie mogą być splątane z kablami sygnałowymi. Mogłoby to powodować występowanie szumów.

Przewody używane do podłączeń

Przygotuj kable niezbędne do podłączenia żądanych urządzeń.

Przewód głośnika

Connection_Cable I

Przewód subwoofera

Connection_Cable B

Przewód HDMI

Connection_Cable L

Przewód component video

Connection_Cable J

Kabel wideo

Connection_Cable F

Cyfrowy przewód koncentryczny

Conn Cable C Marantz

Przewód optyczny

Connection_Cable D

Przewód audio

Connection_Cable A

Przewód LAN

Connection_Cable M

powrót do góry