Funkcja Personal Memory Plus

Zapisuje ustawienia (tryb wejściowy, tryb wyjściowy HDMI, tryb dźwiękowy, barwa dźwięku, poziom kanału, MultEQ®, XT32, Dynamic EQ, Dynamic Volume, M-DAX, oraz opóźnienie dla sygnału audio itp.) ostatnio zapisane dla danego źródła sygnału.

Ustawienia “Parametr Surround” są zapisywane dla każdego trybu dźwięku.

powrót do góry