Określenie strefy, w jakiej pracuje pilot zdalnego sterowania

Ope ZoneOpe RC043

Aby zapobiec przypadkowemu, błędnemu użyciu, można ustawić strefę, dla której pilot zdalnego sterowania jest używany.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie MAIN, Z2 albo Z3 i SETUP, dopóki wskaźniki DEV., TV i AVR migają na kolor zielony.

MAIN:

Podczas używania MAIN ZONE

Z2:

Podczas używania MAIN ZONE i ZONE2

Z3
(Domyślne):

Podczas używania pomieszczenia głównego (MAIN ZONE), ZONE2 i ZONE3

powrót do góry