Przywracanie oprogramowania wewnętrznego do ustawień fabrycznych

Jeśli urządzenie lub funkcje sieciowe nie działają prawidłowo, można poprawić działanie urządzenia, przywracając ustawienia domyślne oprogramowania wewnętrznego.

Czynność tę wykonaj, jeśli urządzenie nie działa mimo wykonania czynności opisanych w rozdziale Przywracanie ustawień fabrycznychlink lub Przywracanie ustawień sieciowychlink.link, link

Po przywróceniu oprogramowania wewnętrznego różne ustawienia zostaną przestawione na wartości fabryczne. Ponownie skonfiguruj ustawienia i zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne.

Ope Restore S85
Naciśnij przycisk Power Button , jednocześnie naciskając przycisk M-DAX oraz DYNAMIC EQ.
Kiedy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony komunikat “Restoring FW...” puść te przyciski.

Po zakończeniu przywracania oprogramowania wewnętrznego przez 5 sekund na ekranie będzie wyświetlany komunikat “Completed”. Urządzenie uruchomi się ponownie automatycznie.

Ta operacja zajmuje trochę czasu, ponieważ wymaga ponownego połączenia z siecią, przywrócenia i zaktualizowania oprogramowania wewnętrznego.

Jeśli operacja nie rozwiąże problemu, skontaktuj się z centrum obsługi klienta.

UWAGA

Nie wyłączaj zasilania, aż do zakończenia przywracania oprogramowania wewnętrznego.

powrót do góry