Sprawdź zarejestrowany kodów standardowy

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru źródła wejściowego, dla którego ma zostać sprawdzony kod ustawień, i przycisk SET dopóki wyświetlacz na pilocie zdalnego sterowania nie pokaże “PRSET”.
Naciśnij przycisk INFO.

Ustawiony kod jest pokazany na wyświetlaczu pilota zdalnego sterowania przez 3 sekundy.

powrót do góry