Inicjalizacja zarejestrowanych kodów standardowych

Naciśnij i przytrzymaj przycisk AVR i OPTION, aż wskaźnik “OK” na wyświetlaczu zdalnego sterowania zacznie migać, a następnie zwolnij je.

powrót do góry