Przypisanie wzmacn.

Wybierz metodę użycia wzmacniacza mocy dopasowaną do posiadanych głośników.

Tryb przypisania

Wybierz metodę używania wzmacniacza mocy.

Należy skonfigurować szczegółowe ustawienia dla konfiguracji głośników w zależności od wybranego trybu. Wybierz konfigurację Tryb przypisania odpowiadającą szczegółowym ustawieniom.

11.1 kan.:

Ustawienia użytkowania 9-kanałowego wzmacniacza mocy w tym urządzeniu oraz zewnętrznego wzmacniacza mocy podłączonego do PRE OUT, aby odtwarzać do 11.1 kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 13.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 11.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku. link

9.1 kan.
(Domyślne):

Ustawienia przypisane do wszystkich wzmacniaczy mocy w tym urządzeniu w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) dla odtwarzania 9.1-kanałowego.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 11.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 9.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku. link

7.1 kan. + ZONE2:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 dla 2-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku. link

7.1 kan. + ZONE3:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE3 dla 2-kanałów

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku. link

5.1 kan. + ZONE2/3:

To ustawienie przypisuje wzmacniacz mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 i ZONE3, każdy do dwóch innych kanałów.

7.1k. + ZONE2/3-MONO:

To ustawienie przypisuje wzmacniacz mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 i ZONE3, każdy do innego kanału.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku. link

7.1 kan. (Bi-Amp):

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników przednich do 2-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku. link

5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników przednich do 2-kanałów.

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 dla 2-kanałów.

9.1kan./2kan. FRONT.:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia głośników odtwarzania 2-kanałowego do 2 kanałów.

Głośniki przednie można przełączać w przypadku korzystania z odtwarzania 2-kanałowego w trybie direct lub stereo, albo w przypadku korzystania z wielokanałowego odtwarzania przestrzennego. link

W przypadku ustawienia głośników na odtwarzanie 2-kanałowe, należy również wykonać ustawienie “Odtwarzanie 2 kan.”. link

7.1k./2k.FRONT (Bi-Amp):

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników odtwarzania 2-kanałowego do 4 kanałów.

Głośniki przednie można przełączać w przypadku korzystania z odtwarzania 2-kanałowego w trybie direct lub stereo, albo w przypadku korzystania z wielokanałowego odtwarzania przestrzennego.

W przypadku ustawienia głośników na odtwarzanie 2-kanałowe, należy również wykonać ustawienie “Odtwarzanie 2 kan.”. link

7.1 kan. + Frontowe B:

To ustawienie przypisuje wszystkie wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia drugiego zestawu głośników przednich.

Można przełączać między żądanymi kombinacjami głośników przednich A i głośników przednich B. link

Przełącz głośnik przedni, używając ustawienia “Głośnik główny”. link

Dolby Atmos :

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla odpowiedniego układu głośników dla odtwarzania Dolby Atmos. link

Uaktualnienie (Auro-3D)

Auro-3D:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla odpowiedniego układu głośników dla odtwarzania Auro-3D. link

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “11.1 kan.”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “11.1 kan.”, należy ustawić następujące elementy.

Górne głośniki

Wybierz liczbę wysokich głośników, używanych w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

2 górne głośniki
(Domyślne):

Używa zestawu (dwóch) wysokich głośników.

4 górne głośniki :

Używa dwóch zestawów (czterech) wysokich głośników.

Użyj głośników Dolby :

Wybierz tę opcję, gdy głośniki Dolby Atmos Enabled są podłączone.

Uaktualnienie (Auro-3D)

5 górnych głośników:

Używa pięciu górnych głośników ∗

Jeśli zostanie wybrana opcja “5 górnych głośników”, należy podłączyć głośniki Przednie górne do złączy Height 1, głośniki Surround ścienne do złączy Height 2, a głośnik Sufitowy Surround do złącza Subwoofer 2.

Wygląd górnego

Wybierz rodzaj używanych wysokich głośników.

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “2 górne głośniki” Bracket Close

Wybierz używany wysoki kanał.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “4 górne głośniki” Bracket Close

Wybierz używane kanały wysokie dla dwóch par.

Wybierz elementy

HEIGHT1

HEIGHT2

Przód górne i sufit środk.

Przednie górne

Sufitowe środkowe

Przód górne i sufit tylne

Przednie górne

Sufitowe tylne

Przód górne i ścienne tył

Przednie górne

Tylne ścienne

Sufit przednie i sufit tylne
(Domyślne)

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufit przednie i ścienne tył

Sufitowe przednie

Tylne ścienne

Sufit środk. i ścienne tył

Sufitowe środkowe

Tylne ścienne

Uaktualnienie (Auro-3D)

Wybierz elementy

HEIGHT1

HEIGHT2

Przód górne i Surr. ścienne

Przednie górne

Surround ścienne

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “Użyj głośników Dolby” Bracket Close

Wybierz używane kanały wysokie dla dwóch par.

Wybierz elementy

HEIGHT1

HEIGHT2

Przednie Dolby
(Domyślne)

Przednie Dolby

Nie przypisane.

Surround Dolby

Surround Dolby

Nie przypisane.

Tylne Dolby

Tylne Dolby

Nie przypisane.

Przednie Dolby i sufit tylne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

Przednie Dolby i tylne ścienne

Przednie Dolby

Tylne ścienne

Przód górne i surr. Dolby

Przednie górne

Surround Dolby

Przód górne i tylne Dolby

Przednie górne

Tylne Dolby

Sufit przednie i surr. Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Sufit przednie i tylne Dolby

Sufitowe przednie

Tylne Dolby

Przednie Dolby i surr. Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Przednie Dolby i tylne Dolby

Przednie Dolby

Tylne Dolby

Wide/Height2

Wybierz kanał, który jest wyjściowym dla gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

Przednie rozszerzające
(Domyślne):

Wyjścia przedniego szerokiego kanału z gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

Sufitowe tylne∗:

Wyjścia kanału przypisanego dla HEIGHT2 z gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.
Dla przedniego szerokiego kanału, należy użyć złączy PRE OUT.

Wyświetlony wybór przedstawia nazwę kanału, przypisanego dla HEIGHT2 w ustawieniu “Wygląd górnego”.

W niektórych ustawieniach, “Wide/Height2” może nie być dostępne.

Przedwzm.

Wybiera złącza PRE OUT, które łączą zewnętrzny wzmacniacza mocy stosowanego w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “2 górne głośniki” Bracket Close

Frontowe:

Wyjścia przednie lewe i prawe przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie górne∗:

Lewe i prawe wyjścia przedwzmacniacza HEIGHT1 są połączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Wyświetlony wybór przedstawia nazwę głośnika, przypisanego dla gniazda głośnika HEIGHT1 w ustawieniu “Wygląd górnego”.

Bracket Open Kiedy “Górne głośniki” jest ustawione na “4 górne głośniki” oraz “Wide/Height2” jest ustawione na “Przednie rozszerzające” Bracket Close

Sufitowe tylne∗:

Lewe i prawe wyjścia przedwzmacniacza HEIGHT2 są połączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Sufit przednie i sufit tylne∗:

Wyjścia lewe i prawe przedwzmacniacza HEIGHT1/HEIGHT2 są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie i sufit tylne∗:

Wyjścia lewe i prawe przedwzmacniacza przednie/HEIGHT2 są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Wyświetlona jest nazwa głośnika wybrana za pomocą “Wygląd górnego”.

Gdy używany jest jeden zestaw wyjść przedwzmacniacza, maksymalnie 11.1-kanałowy dźwięk może być wysyłany, gdy Dolby Atmos lub Dolby Surround są odtwarzane. Ponadto, gdy dwa zestawy wyjść przedwzmacniacza są używane, maksymalnie 11.1-kanałowy dźwięk może być wysyłany, gdy Audyssey DSX® lub Neo:X są odtwarzane dodatkowo, gdy Dolby Atmos lub Dolby Surround są odtwarzane.

Bracket Open Kiedy “Górne głośniki” jest ustawione na “4 górne głośniki” oraz “Wide/Height2” jest ustawione na ustawienie inne niż “Przednie rozszerzające” Bracket Close

Przednie rozszerzające:

Wyjścia przednie rozszerzające lewe i prawe przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie i przód rozszerz.:

Wyjścia lewe i prawe przedwzmacniacza przednie/przednie szerokie są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “Użyj głośników Dolby” Bracket Close

Dostępne ustawienia różnią się w zależności od ustawień “Wygląd górnego” i “Wide/Height2”.

Frontowe:

Wyjścia przednie lewe i prawe przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie Dolby∗:

Lewe i prawe wyjścia przedwzmacniacza HEIGHT1 są połączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Surround Dolby∗:

Lewe i prawe wyjścia przedwzmacniacza HEIGHT2 są połączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie Dolby i Surr. Dolby∗:

Wyjścia lewe i prawe przedwzmacniacza HEIGHT1/HEIGHT2 są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Frontowe i surr. Dolby∗:

Wyjścia lewe i prawe przedwzmacniacza przednie/HEIGHT2 są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie rozszerzające:

Wyjścia przednie rozszerzające lewe i prawe przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Przednie i przód rozszerz.:

Wyjścia lewe i prawe przedwzmacniacza przednie/przednie szerokie są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Wyświetlona jest nazwa głośnika wybrana za pomocą “Wygląd górnego”.

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “9.1 kan.”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “9.1 kan.”, należy ustawić następujące elementy.

Górne głośniki

Wybierz liczbę wysokich głośników używanych w MAIN ZONE.

Brak:

Nie używa wysokich głośników.

2 górne głośniki
(Domyślne):

Używa zestawu (dwóch) wysokich głośników.

4 górne głośniki:

Używa dwóch zestawów (czterech) wysokich głośników.

Użyj głośników Dolby:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki Dolby Atmos Enabled są podłączone.

Wygląd górnego

Wybierz rodzaj używanych wysokich głośników.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Górne głośniki” jest “2 górne głośniki”, “4 górne głośniki” lub “Użyj głośników Dolby”.

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “2 górne głośniki” Bracket Close

Wybierz używany wysoki kanał.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “4 górne głośniki” Bracket Close

Wybierz używane kanały wysokie dla dwóch par głośników.

Wybierz elementy

HEIGHT1

HEIGHT2

Przód górne i sufit środk.

Przednie górne

Sufitowe środkowe

Przód górne i sufit tylne

Przednie górne

Sufitowe tylne

Przód górne i ścienne tył

Przednie górne

Tylne ścienne

Sufit przednie i sufit tylne
(Domyślne)

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufit przednie i ścienne tył

Sufitowe przednie

Tylne ścienne

Sufit środk. i ścienne tył

Sufitowe środkowe

Tylne ścienne

Bracket Open Gdy parametr “Górne głośniki” ustawiony jest na “Użyj głośników Dolby” Bracket Close

Wybierz używane kanały wysokie dla dwóch par.

Wybierz elementy

HEIGHT1

HEIGHT2

Przednie Dolby
(Domyślne)

Przednie Dolby

Nie przypisane.

Surround Dolby

Surround Dolby

Nie przypisane.

Tylne Dolby

Tylne Dolby

Nie przypisane.

Przednie Dolby i sufit tylne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

Przednie Dolby i tylne ścienne

Przednie Dolby

Tylne ścienne

Przód górne i surr. Dolby

Przednie górne

Surround Dolby

Sufit przednie i surr. Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Przednie Dolby i surr. Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. + ZONE2”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. + ZONE2”, należy ustawić następujące elementy.

Głośniki dla ZONE2

Wybierz gniazda głośnika, które wysyłają dźwięk do ZONE2.

Kanały gniazd głośników wybranych dla ZONE2 nie mogą być wyjściowymi w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

FRONT WIDE/HEIGHT2 (Domyślne):

Wysyła dźwięk w ZONE2 z gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

HEIGHT1:

Wysyła dźwięk w ZONE2 z gniazd głośnika HEIGHT1.

SURROUND BACK:

Wysyła dźwięk w ZONE2 z gniazd głośnika SURROUND BACK.

Wygląd górnego

Wybierz używany wysoki kanał.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Głośniki dla ZONE2” jest “FRONT WIDE/HEIGHT2” lub “SURROUND BACK”.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Brak

Nie są użyte żadne wysokie kanały.

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. + ZONE3”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. + ZONE3”, należy ustawić następujące elementy.

Głośniki dla ZONE3

Wybierz gniazda głośnika, które wysyłają dźwięk do ZONE3.

Kanały gniazd głośników wybranych dla ZONE3 nie mogą być wyjściowymi w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

FRONT WIDE/HEIGHT2
(Domyślne):

Wysyła dźwięk w ZONE3 z gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

HEIGHT1:

Wysyła dźwięk w ZONE3 z gniazd głośnika HEIGHT1.

SURROUND BACK:

Wysyła dźwięk w ZONE3 z gniazd głośnika SURROUND BACK.

Wygląd górnego

Wybierz używany wysoki kanał.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Głośniki dla ZONE3” jest “FRONT WIDE/HEIGHT2” lub “SURROUND BACK”.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Brak

Nie są użyte żadne wysokie kanały.

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1k. + ZONE2/3-MONO”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1k. + ZONE2/3-MONO”, należy ustawić następujące elementy.

Głośniki dla ZONE2/3

Wybierz gniazda głośnika, które wysyłają dźwięk do ZONE2 i ZONE3.

Kanały gniazd głośników wybranych dla ZONE2/ZONE3 nie mogą być wyjściowymi w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

FRONT WIDE/HEIGHT2
(Domyślne):

Wysyła dźwięk w ZONE2 z kanału L gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2 i dźwięk w ZONE3 z kanału R.

HEIGHT1:

Wysyła dźwięk w ZONE2 z kanału L gniazd głośnika HEIGHT1 i dźwięk w ZONE3 z kanału R.

SURROUND BACK:

Wysyła dźwięk w ZONE2 z kanału L gniazd głośnika SURROUND BACK i dźwięk w ZONE3 z kanału R.

Wygląd górnego

Wybierz używany wysoki kanał.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Głośniki dla ZONE2/3” jest “FRONT WIDE/HEIGHT2” lub “SURROUND BACK”.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Brak

Nie są użyte żadne wysokie kanały.

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. (Bi-Amp)”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. (Bi-Amp)”, należy ustawić następujące elementy.

Głośniki dla Bi-Amp

Wybierz gniazda głośnika używane dla połączenia bi-amp głośników przednich.

Kanały gniazd głośników wybranych dla bi-amp nie mogą być wyjściowymi w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

FRONT WIDE/HEIGHT2
(Domyślne):

Utwórz połączenie bi-amp przy pomocy gniazd głośnika FRONT oraz gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

HEIGHT1:

Utwórz połączenie bi-amp przy pomocy gniazd głośnika FRONT oraz gniazd głośnika HEIGHT1.

SURROUND BACK:

Utwórz połączenie bi-amp przy pomocy gniazd głośnika FRONT oraz gniazd głośnika SURROUND BACK.

Wygląd górnego

Wybierz używany wysoki kanał.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Głośniki dla Bi-Amp” jest “FRONT WIDE/HEIGHT2” lub “SURROUND BACK”.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Brak

Nie są użyte żadne wysokie kanały.

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “9.1kan./2kan. FRONT.”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “9.1kan./2kan. FRONT.”, należy ustawić następujące elementy.

Głośniki dla 2 kan.

Wybierz gniazda głośnika, które łączą głośniki przednie używane wyłącznie do odtwarzania 2-kanałowego.

FRONT WIDE/HEIGHT2 (Domyślne):

Podłącz głośniki przednie używane wyłącznie do odtwarzania 2-kanałowego do gniazd głośnika “FRONT WIDE/HEIGHT2”.

HEIGHT1:

Podłącz głośniki przednie używane wyłącznie do odtwarzania 2-kanałowego do gniazd głośnika HEIGHT1.

SURROUND BACK:

Podłącz głośniki przednie używane wyłącznie do odtwarzania 2-kanałowego do gniazd głośnika SURROUND BACK.

Wygląd górnego

Wybierz używany wysoki kanał.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Głośniki dla 2 kan.” jest “FRONT WIDE/HEIGHT2” lub “SURROUND BACK”.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Brak

Nie są użyte żadne wysokie kanały.

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. + Frontowe B”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “7.1 kan. + Frontowe B”, należy ustawić następujące elementy.

Głośniki frontowe B

Wybierz gniazda głośnika używane przez przednie głośniki drugiego urządzenia.

FRONT WIDE/HEIGHT2
(Domyślne):

Podłącz głośniki przednie drugiego urządzenia do gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

HEIGHT1:

Podłącz głośniki przednie drugiego urządzenia do gniazd głośnika HEIGHT1.

SURROUND BACK:

Podłącz głośniki przednie drugiego urządzenia do gniazd głośnika SURROUND BACK.

Wygląd górnego

Wybierz używany wysoki kanał.

Można to wybrać, gdy ustawienie “Głośniki frontowe B” jest “FRONT WIDE/HEIGHT2” lub “SURROUND BACK”.

Wybierz elementy

HEIGHT1

Brak

Nie są użyte żadne wysokie kanały.

Przednie górne
(Domyślne)

Przednie górne

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

Tylne ścienne

Tylne ścienne

Przednie Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Surround Dolby

Szczegółowe ustawienia, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Dolby Atmos”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Dolby Atmos”, należy ustawić następujące elementy.

układ

Wybierz układ głośników dla odtwarzania Dolby Atmos.

7.1 kan. + 4 górne:

To jest układ, który dodaje górne przednie i górne tylne głośniki do układu 7.1-kanałowego, który zawiera kanał tylny surround. Podłącz górne przednie głośniki do gniazd głośnika HEIGHT1 oraz podłącz górne tylne głośniki do złączy PRE OUT HEIGHT2 przez zewnętrzny wzmacniacz mocy.

7.1 kan. + 2 górne
(Domyślne):

To jest układ, który dodaje górne środkowe głośniki do układu 7.1-kanałowego, który zawiera kanał tylny surround. Podłącz środkowe górne głośniki do gniazd głośnika HEIGHT1.

5.1 kan. + 4 górne:

To jest układ, który dodaje górne przednie i górne tylne głośniki do podstawowego układu 5.1-kanałowego. Podłącz górne przednie głośniki do gniazd głośnika HEIGHT1 oraz górne tylne głośniki do gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

5.1 kan. + 2 górne:

To jest układ, który dodaje górne środkowe głośniki do podstawowego układu 5.1-kanałowego.
Podłącz środkowe górne głośniki do gniazd głośnika HEIGHT1.

Używając “głośników Dolby Atmos Enabled”, opcja “Tryb przypisania” ma ustawienie “11.1 kan.” link lub “9.1 kan.” link.

Uaktualnienie (Auro-3D)

Szczegółowe ustawienie, gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Auro-3D”

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Auro-3D”, należy ustawić następujące elementy.

układ

Wybierz układ głośników dla odtwarzania Auro-3D

Auro 9.1 kanałów (Domyślne):

To jest układ, który dodaje przednie górne głośniki i górne głośniki surround do podstawowego układu 5.1-kanałowego.
Podłącz przednie górne głośniki do gniazd głośnika HEIGHT1 oraz górne głośniki surround do gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.

Auro 10.1 kanałów:

To jest układ, który dodaje przednie górne głośniki, górne głośniki surround i sufitowe głośniki surround do podstawowego układu 5.1-kanałowego.
Podłącz przednie górne głośniki do gniazd głośnika HEIGHT1 oraz górne głośniki surround do gniazd głośnika FRONT WIDE/HEIGHT2.
Następnie podłącz sufitowy głośnik surround do złącza SUBWOOFER 2 PRE OUT przez zewnętrzny wzmacniacz mocy.
W tym ustawieniu nie można użyć drugiego subwoofera.

Zobacz konf. Terminali

To przedstawia w jaki sposób podłączyć gniazda głośnika i złącza PRE OUT do ustawienia “Przypisanie wzmacn.” na ekranie menu.

powrót do góry