Odtwarzanie 2 kan.

Wybór metody ustawiania głośników używanych w 2-kanałowych trybach Direct oraz stereo.

Ustawienia

Wybór metody ustawiania głośników używanych w 2-kanałowych trybach Direct oraz stereo.

Auto
(Domyślne):

Mają zastosowanie ustawienia w “Głośniki”. link

Ręczne:

Ustaw głośniki do odtwarzania 2-kanałowego. Wykonaj poniższe ustawienia:

Frontowe

Ustaw rozmiar głośników przednich do odtwarzania 2-kanałowego.

Duże
(Domyślne):

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe:

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Jeśli “Konfig. głośników”-“Subwoofer” w menu jest ustawione na “Brak”, “Duże” jest ustawiane automatycznie. link

Subwoofer

Określenie obecności subwoofer.

Tak (Domyślne):

W systemie występuje subwoofer.

Nie:

Wybierz tę opcję, jeżeli w systemie nie ma subwoofera.

Jeśli “Konfig. głośników”-“Subwoofer” w menu jest ustawione na “Brak”, Nie jest ustawiane automatycznie. link Jeśli ustawienie “Frontowe” jest “Małe”, ustawienie jest automatycznie “Tak”.

Tryb SW

Wybór sygnału w paśmie niskich częstotliwości odtwarzanego przez subwoofer.

LFE
(Domyślne):

Jeżeli “Odtwarzanie 2 kan.”-“Frontowe” jest ustawione na “Duże”, z subwoofera wyprowadzane są wyłącznie sygnały LFE. Również, jeżeli “Odtwarzanie 2 kan.” - “Frontowe” jest ustawione na “Małe”, sygnał LFE uzupełniany jest o pasmo niskiej częstotliwości z subwoofera.

LFE+Main:

Pasmo niskich częstotliwości z sygnału kierowanego do kanału głównego dodawane jest do sygnału LFE i suma tych sygnałów wyprowadzana jest na subwoofer.

Można to ustawić, gdy “Odtwarzanie 2 kan.”-“Subwoofer” jest ustawiony na “Tak”.

Odcięcie

Ustawia maksymalną częstotliwość sygnału basów w każdym z kanałów, który będzie wyprowadzany przez subwoofer.

40 Hz / 60 Hz / 80 Hz / 90 Hz / 100 Hz / 110 Hz / 120 Hz / 150 Hz / 200 Hz / 250 Hz (Domyślne : 80 Hz)

Można to ustawić, gdy “Odtwarzanie 2 kan.”-“Subwoofer” jest ustawiony na “Tak”.

Jeśli “Odtwarzanie 2 kan.”-“Frontowe” jest ustawiane na “Duże” i “Tryb SW” jest ustawiane na LFE, “Pełne pas” jest wyświetlone i nie może być ustawiane.

Odległość GL/Odległość GP

Ustaw odległość od głównej pozycji odsłuchu do głośnika.

0.00 m – 18.00 m (domyślne : 3.60 m) /
0.0 ft – 60.0 ft (domyślne : 12.0 ft)

Ustaw różnicę w odległościach pomiędzy głośnikami na mniej niż 6,00 m (20,0 ft).

Poziom GL/Poziom GP

Ustaw poziom w każdym z kanałów.

–12.0dB – +12.0dB (Domyślne : 0.0dB)

powrót do góry