Odległości

Ustawienie odległości głośnika do pozycji słuchacza.

Przed wykonaniem tych ustawień, zmierz odległość między pozycją słuchacza a każdym z głośników.

Jednostka

Wybór jednostki pomiarowej.

Metry(Domyślne)

Stopy

Krok

Wybór kroku (najmniejsza odległość).

0.1 m (Domyślne) / 0.01 m

1 stopa / 0.1 stopy

Domyślne

Ustawienia “Odległości” powracają do standardowych wartości.

Ustaw odległość.

0.00 m – 18.00 m / 0.0 ft – 60.0 ft

Głośniki, które można wybrać różnią się zależnie od ustawienia “Przypisanie wzmacn.” oraz “Konfig. głośników”. link, link

Wartości standardowe:
Frontowy L / Frontowy P / P. Górny L / P. Górny P / P. Rozsz. L / P. Rozsz. P / Centralny / Subwoofer1 / Subwoofer2: 3,60 m (12,0 ft)
Głośniki inne niż powyższe: 3,00 m (10,0 ft)

Ustaw różnicę w odległościach pomiędzy głośnikami na mniej niż 6.00 m (20.0 ft).

powrót do góry