Fjarrkontroll

Name RC015CR 1

Fjärrkontrollsändare

Denna överför signaler från fjärrkontrollen. länk

SLEEP-knapp

Med den här knappen ställer du in insomningstimern. länk

OPEN/CLOSE-knapp ( Triangle-Underline )

Öppnar och stänger skivfacket. länk

Ingångsväljare

Används för att välja ingångskälla. länk

Systemknappar

Använd dessa för uppspelningsrelaterade funktioner.

SPEAKER A/B-knapp

Används för att välja genom vilken högtalare ljudet ska spelas upp. länk

DBB/TONE-knapp

Justera tonen. länk

Name RC015CR 2

CHANNEL-knappar (+, –)

Med de här väljs förinställningskanaler. länk

Informationsknapp (INFO)

Med den här ändrar du vilken information som visas under uppspelning.

ENTER-knapp

Med den här knappen bekräftar du inställningar.

Markörknappar ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left   White-Arrow-Right )

Med dessa väljer du inställningar.

Sökningsknappar (TUNE +, –)

Använd dessa för radiofunktioner. länk

SEARCH-knapp

Används för att visa sökmenyn.

Siffertangenter (0 – 9, +10)

Används för att mata in siffror.

Name RC015CR 3

RANDOM-knapp ( Icon RANDOM )

Växlar till slumpmässig uppspelning.

REPEAT-knapp ( Repeat )

Växlar till upprepad uppspelning.

CLOCK-knapp

Aktuell tid visas på enheten. länk

Strömbrytare (POWER Power Button )

Med den här knappen slår du på/av strömmen (standby). länk

VOLUME A/B-knapp

Används för att välja vilken högtalare som ska användas för volymjustering när två högtalarpar (högtalare A/högtalare B) är anslutna. länk

Detta är enbart tillgängligt då “Speakers A+B” är inställt för ljudutgångens högtalare. länk

VOLUME-knappar ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Justerar volymen. länk

Name RC015CR 4

OPTION-knapp

Visar alternativmenyn på bildskärmen.

Vissa ingångskällor saknar alternativmeny.

Växlar uppspelningsintervall på en data-CD. länk

MUTE-knapp ( Icon MUTE Mz )

Med den här knappen stänger du av ljudet. länk

SETUP-knapp

Inställningsmenyn visas på displayen. länk

CLEAR-knapp

Används för att avbryta inställningarna.

DIMMER-knapp

Justerar ljusstyrkan för den här enheten. länk

PROGRAM-knapp

Används för att programmera uppspelningar. länk

Tillbaka upp