Kontrollera aktuell tid

Se till att ange aktuell tid genom att i förväg använda “Clock” i inställningsmenyn. länk

Kontroll av aktuell tid när strömmen är på

Tryck på CLOCK.

Tryck en gång till så återgår displayen till sitt ursprungsläge.

Kontroll av aktuell tid när strömmen är i standby-läge

Tryck på CLOCK.

Aktuell tid visas under 30 sekunder.

När “Clock Mode” i menyn är inställt på “On” visas aktuell tid kontinuerligt även när strömtillförseln är i standby-läge. länk

Tiden kan inte ställas in i standby-läge. Slå på strömmen först.

Tillbaka upp