Spela upp filer

Tryck på CD för att byta ingångskälla till “CD”.
Placera en CD-R eller CD-RW med musikfiler på skivsläden. länk

Uppspelning startar.

Tryck på OPEN/CLOSE  Triangle-Underline för att öppna/stänga skivfacket.

Du kan även öppna/stänga skivfacket genom att trycka på Triangle-Underline på huvudenheten.

Du kan välja om CD-skivor ska spelas upp automatiskt. länk

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right / Pause

Avspelning / Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

(Tryck på och håll ned) snabbt bakåt / snabbt framåt

White-Arrow-Left

Gå upp en nivå i hierarkin

shirosankaku shirosankaku-Reverse

Välj alternativ

ENTER

Ändra vald inställning / Avspelning

OPTION

Välj uppspelningsintervall

RANDOM Icon RANDOM

Slumpmässig uppspelning

REPEAT Repeat

Upprepad uppspelning

Byter mellan upprepning av alla spår och ett enskilt spår.

INFO

Växlar mellan att visa titelnamn/artistnamn, titelnamn/albumnamn och filnamn på displayen.

För att börja spela upp en annan fil under tiden som en CD-R-/CD-RW-skiva spelas upp trycker du först på White-Arrow-Left för att visa filhierarkin. Använd därefter shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja önskad fil att spela upp och tryck på ENTER.

Växla displayen

Tryck på INFO under uppspelning.

Växlar mellan att visa titelnamn/artistnamn, titelnamn/albumnamn och filnamn på displayen.

Filnamnet visas om filen inte stöder textinformation eller om ingen spårinformation finns.

Tecken som kan visas är som följer:

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

0123456789

! ” # $ % & : ; < > ? @ \ [ ] _ ` l { } ~ ^ ’( ) * + , - . / = mellanslag

Tecken som inte kan visas ersätts med ”.” (punkt).

Mapp- och filnumren anges automatiskt när du lägger i skivan.

Byta uppspelningsintervall

Tryck på OPTION.

Uppspelningsintervallet för ett spår kan ställas in.

Mappläge:

Alla filer i den valda mappen spelas upp. “FLD”-indikatorn på displayen tänds.

Läget “Alla”:

Alla filer på skivan spelas upp.

Tillbaka upp