Ändra displayens ljusstyrka

Du kan ställa in displayens ljusstyrka i fyra nivåer.

Tryck på DIMMER.

Ljusstyrkan på displayen ändras varje gång du trycker på knappen.

Om knapparna används när displayen är avstängd visas informationen temporärt och med låg ljusstyrka.

Displayens ljusstyrka är inställd på maximal ljusstyrka som standard.

Tillbaka upp