Fjärrkontrollens funktionsområde

Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn när du använder den.

Use RC S82N

Tillbaka upp