Använda Menyerna

Tryck på ZONE SELECT för att växla till “MAIN”.
Tryck på SETUP.

Menyn visas på TV-skärmen.

Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse   White-Arrow-Right för att välja menyn där du anger eller använder inställningar och tryck sedan på ENTER.
Använd White-Arrow-Left   White-Arrow-Right för att ändra till önskad inställning.
Tryck på ENTER för att bekräfta inställningen.

Tryck på BACK för att gå tillbaka till den förra punkten.

Stäng menyn genom att trycka på SETUP medan menyn visas. Menyn stängs.

Tillbaka upp