Lyssna på Internet-radio

Tryck på INTERNET RADIO.

Du kan också tryck på HM_Button (HEOS Music). Använd shirosankaku shirosankaku-Reverse för att välja “TuneIn Internetradio”, tryck därefter på ENTER.

Välj vilken station du vill spela upp.

Funktionsknappar

Funktion

Funktionsknappar

Funktion

Triangle Right

Avspelning

Pause

Paus

Square Black

Stopp

Skip-Left Skip-Right

Hoppa till föregående spår/Hoppa till nästa spår

CH/PAGE  kurosankaku   Sankaku-Reverse

Växla till föregående sida/nästa sida i listan på displayen

HOME

Välja startskärmen

Flower Mark Aktiverad vid uppspelning av Podcasts.

Displayen växlar mellan spårtitel och radiostationens namn osv. varje gång du trycker på huvudenhetens STATUS-knapp.

OBSERVERA

Databastjänsten med Internet-radiotjänster kan utan förvarning stängas av eller på annat sätt göras ej tillgänglig.

Funktioner som är tillgängliga genom alternativmenyn

Tillbaka upp