Automatisk surrounduppspelning

I det här läget identifieras digitalingångens signaltyp och motsvarande läge för uppspelning väljs automatiskt.
Starta stereouppspelning med ingångssignal vald till PCM. Om ingångssignalen är Dolby Digital eller DTS spelas musiken upp i enlighet med respektive kanalnummer.

Tryck på PURE för att välja “Auto”.

Den automatiska surrounduppspelningen startar.

Detta kan ställas in genom att trycka på PURE DIRECT på huvudenheten.

Tillbaka upp