Pilot zdalnego sterowania

Name RC043-1

Wskaźniki trybu obsługi

Wskaźnik “AVR” świeci, gdy obsługiwany jest niniejszy amplituner.
Wskaźnik “DEV.” świeci podczas obsługiwania urządzenia zewnętrznego.
Wskaźnik “TV” świeci, gdy obsługiwany jest telewizor.

Przyciski obsługi AVR (AVR CONTROL MAIN, Z2, Z3)

Służą do przełączania strefy (MAIN ZONE, ZONE2, ZONE3) obsługiwanej za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Przyciski obsługi urządzeń (DEVICE  Power Button  / DEVICE MENU)

Do włączania i wyłączania urządzeń zewnętrznych oraz wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przyciski wyboru źródła wejściowego

Służą do wyboru źródła sygnału.

Name RC043-2

Przycisk SLEEP

Służy do ustawienia wyłącznika czasowego. link

Przyciski wyszukiwania kanału/strony (CH/PAGE  kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do przełączania stron. link

Przyciski trybu ECO

Przełącza na tryb ECO. link

Przycisk informacyjny (INFO)

Służy do wyświetlania informacji o stanie na ekranie telewizora. link

Przyciski kursora ( shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right )

Służą do wyboru elementów.

Przycisk BACK

Powrót do poprzedniego ekranu.

Przycisk HOME

Powoduje przejście do ekranu początkowego, kiedy źródłem wejściowym jest “HEOS Music”. link

Przyciski systemowe

Służą do obsługi funkcji związanych z odtwarzaniem.

Name RC043-3

Przyciski SMART SELECT (1 - 4)

Służą do wywoływania ustawień przypisanych do poszczególnych przycisków, takich jak ustawienia źródła sygnału wejściowego, poziomu głośności i trybu dźwięku. link

Przyciski SOUND MODE

Służą do wyboru trybu dźwięku. link

Przyciski numeryczne

Służą do wprowadzania cyfr do urządzenia. link

Nadajnik sygnału zdalnego sterowania

Nadaje sygnał z pilota zdalnego sterowania. link

Przycisk POWER ( Power Button )

Służy do włączania/wyłączania zasilania.

Przyciski obsługi telewizora (TV  Power Button  / TV MENU / TV INPUT)

Służą do włączania i wyłączania telewizora, przełączania wejścia telewizora i wywoływania menu. Aby było możliwe używanie tych przycisków, wymagane są prekonfigurowane kody. link

Przycisk podświetlenia

Służy do włączania podświetlenia na około 2 sekundy. link

Name RC043-4

Przyciski VOLUME ( kurosankaku Sankaku-Reverse )

Służą do regulacji poziomu głośności.

Przycisk MUTE ( Silent )

Wyciszanie dźwięku wyjściowego.

Przycisk OPTION

Służy do wyświetlania menu opcji na ekranie telewizora.

Przycisk SETUP

Służy do wyświetlania menu na ekranie telewizora. link

Przycisk ENTER

Określa wybór.

powrót do góry