Wyświetlacz

Ekran główny

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wyświetlacz standardowy

Name Main display Standard

Iluminacja świetlna

Wokół urządzenia świeci się niebieskie światło, gdy włączone jest jego zasilanie. Można zmienić ustawienia, aby światło się nie włączało. link

Wskaźnik głośności

Wskaźnik źródła sygnału

Zostanie wyświetlona nazwa aktualnie wybranego źródła wejściowego.

Jeśli nazwa źródła wejściowego została zmieniona za pomocą opcji menu “Zmiana nazwy źródła”, zostanie wyświetlona nazwa źródła wejściowego po zmianie. link

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Name Main display SLEEP A85N

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wyświetlacz zasilania stref ZONE2/ZONE3

Name Main display ZONE2 A85N

Zaświeci się, gdy w strefie ZONE2 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

Zaświeci się, gdy w strefie ZONE3 (oddzielne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

Subekran

Name Display AVC

Wskaźniki sygnału wejściowego

Świecą się, wskazując ustawienia trybu wejściowego audio każdego źródła sygnału. link

Wskaźniki dekodera

Świecą, gdy na wejściach obecne są sygnały Dolby lub DTS albo gdy pracuje dekoder Dolby lub DTS.

Wskaźnik Audyssey®

Świeci się, gdy ustawiono funkcję “MultEQ® XT32”, “Dynamic EQ”, “Dynamic Volume” lub “Audyssey LFCTM”. link

Wskaźnik wyjścia monitora

Świeci się odpowiednio do ustawień wyjściowych monitora HDMI. W przypadku ustawienia na “Auto(dualne)”, wskaźniki będą świeciły się zgodnie ze stanem połączeń.

Wskaźnik MULTI ZONE

Świeci się, gdy w strefie ZONE2 lub ZONE3 (inne pomieszczenie) włączone jest zasilanie. link

Wskaźnik wyłącznika czasowego

Świeci się, gdy ustawiona jest funkcja wyłącznika czasowego. link

Wskaźnik MUTE

Migota, gdy dźwięk jest wyciszony. link

Wskaźnik głośności

Wyświetlacz informacyjny

Wyświetla nazwę źródła sygnału, tryb dźwiękowy, wartości ustawień oraz inne informacje.

Wskaźnik głośnika głównego

Świeci się odpowiednio, gdy przez głośniki główne A oraz B wyprowadzany jest sygnał audio.

Wskaźniki kanału sygnału wejściowego/wyjściowego

Kanał dla sygnałów wejściowych/wyjściowych jest wyświetlany zgodnie z ustawieniem skonfigurowanym dla opcji “Wskaźniki kanału”. link

Gdy opcja “Wskaźniki kanału” jest ustawiona na “Wyjście” (ustawienie domyślne) wskaźniki świecą, gdy przez głośniki wyprowadzany jest sygnał audio.

Gdy opcja “Wskaźniki kanału” jest ustawiona na “Wejście” wskaźniki świecą odpowiednio w kanałach, w których jest sygnał wejściowy.

Podczas odtwarzania źródeł dźwięku HD Audio, wskaźnik Disp_EXT świeci, gdy jest doprowadzany sygnał z kanału rozszerzeń (kanał inny niż przedni, środkowy, surround, tylny surround, przedni wysoki, przedni szeroki lub LFE).

powrót do góry