Sposób wykonania połączeń dla strefy ZONE

Dźwięk i wideo w strefie ZONE2 i ZONE3 można odtwarzać na trzy sposoby, które omówiono poniżej.

“Podłączenie za pomocą złącza HDMI ZONE2” link

“Podłączenie za pomocą złącza wyjściowego wideo i złącza wyjściowego głośnika” link

“Podłączenie za pomocą złącza komponentowego wideo i zewnętrznych wzmacniaczy mocy” link

Podłączenie 1 : Podłączenie za pomocą złącza HDMI ZONE2

W przypadku podłączenia telewizora do złącza HDMI ZONE2 OUT można odtwarzać materiał wideo lub audio z urządzenia podłączonego do złącza HDMI 1 – 6 IN w strefie ZONE2 (funkcja HDMI ZONE2).

Pict ZONE Audio1 SR7009

Gdy telewizor jest podłączony do złącza HDMI ZONE2 OUT, a strefy MAIN ZONE i ZONE2 są ustawione na to samo źródło wejściowe, dźwięk strefy MAIN ZONE może być mieszany do 2-kanałów audio.

Podłączenie 2 : Podłączenie za pomocą złącza wyjściowego wideo i złącza wyjściowego głośnika

Gdy opcja “Tryb przypisania” w menu jest ustawiona na jedną z poniższych wartości, dźwięk jest odtwarzany z głośników w strefie ZONE2 lub ZONE3. link

Tryb przypisania: 7.1 kan. + ZONE2

Pict ZONE Audio2 S72U

Tryb przypisania: 7.1 kan. + ZONE3

Pict ZONE Audio3 S72U

Tryb przypisania: 7.1k. + ZONE2/3-MONO

Pict ZONE Audio4 S72U

Tryb przypisania: 5.1 kan. + ZONE2/3

Pict ZONE Audio5 S72U

Podłączenie 3 : Podłączenie za pomocą złącza wyjściowego wideo i zewnętrznego wzmacniacza

Sygnały dźwiękowe przesyłane przez amplituner do wyjściowych gniazd audio ZONE2 i ZONE3 są odtwarzane przez wzmacniacze mocy w strefie ZONE2 i ZONE3.

Pict ZONE Audio6 S72U

Jeśli wejście dla ZONE2 oraz ZONE3 będzie ustawione na “Source”, wszystkie typy sygnałów wejściowych będą mogły być odsłuchane z ZONE2 oraz ZONE3.

Jeśli wejście dla ZONE2 będzie ustawione na określone źródło (np. CBL/SAT), tylko sygnał analogowy lub 2-kanałowe wejście sygnału PCM (ze złączy HDMI lub złączy cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL)) można będzie odsłuchać z ZONE2. Aby odtwarzać sygnał HDMI inny niż 2-kanałowy PCM w ZONE2, ustaw “HDMI Audio” na “PCM”. link
2-kanałowe sygnały PCM są wysyłane z urządzenia podłączonego do wybranego źródła wejściowego dla strefy ZONE2 i mogą być odtwarzane w strefie ZONE2. W takim przypadku, dźwięk w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) będzie także konwertowany do 2-kanałowego sygnału PCM, jeśli pomieszczenie główne (MAIN ZONE) i ZONE2 są ustawione na to samo źródło wejściowe. Jednakże, w zależności od odtwarzającego urządzenia, odtwarzany dźwięk może nie być konwertowany do PCM nawet jeśli to ustawienie jest skonfigurowane.

Analogowy sygnał audio i 2-kanałowy sygnał wejściowy PCM ze złącz cyfrowych (OPTICAL/COAXIAL) mogą być odtwarzane w strefie ZONE3.

W przypadku, gdy dla parametru “Wyjście component” w menu wybrana będzie opcja “ZONE2”, na złączu wyjściowym sygnału komponentowego wideo odtwarzany będzie sygnał wideo ZONE2. link

Ekran menu nie jest wyświetlany w ZONE2 i ZONE3.

powrót do góry