Przypisanie wzmacn.

Wybierz metodę użycia wzmacniacza mocy dopasowaną do posiadanych głośników.

Tryb przypisania

Wybierz metodę używania wzmacniacza mocy.

Należy skonfigurować szczegółowe ustawienia dla konfiguracji głośników w zależności od wybranego trybu. Wybierz konfigurację Tryb przypisania odpowiadającą szczegółowym ustawieniom.

11.1 kan.:

Ustawienia użytkowania 9-kanałowego wzmacniacza mocy w tym urządzeniu oraz zewnętrznego wzmacniacza podłączonego do PRE OUT pozwalają odtwarzać do 11.1 kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 11.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

9.1 kan.
(Domyślne):

Ustawienia przypisane do wszystkich wzmacniaczy mocy w tym urządzeniu w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) dla odtwarzania 9.1-kanałowego.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 11.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 9.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku.

7.1 kan. + ZONE2:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 dla 2-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku.

7.1 kan. + ZONE3:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE3 dla 2-kanałów

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku.

5.1 kan. + ZONE2/3:

To ustawienie przypisuje wzmacniacz mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 i ZONE3, każdy do dwóch innych kanałów.

7.1k. + ZONE2/3-MONO:

To ustawienie przypisuje wzmacniacz mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 i ZONE3, każdy do innego kanału.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku.

7.1 kan. (Bi-Amp):

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników przednich do 2-kanałów.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku.

5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2:

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia bi-amp głośników przednich do 2-kanałów.

To ustawienie przypisuje wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla ZONE2 dla 2-kanałów.

7.1 kan. + Frontowe B:

To ustawienie przypisuje wszystkie wzmacniacze mocy w tym urządzeniu dla połączenia drugiego zestawu głośników przednich.

Można przełączać między żądanymi kombinacjami głośników przednich A i głośników przednich B.

Przełącz głośnik przedni, używając ustawienia “Głośnik główny”. link

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9.1-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Głośniki dźwięku wychodzącego są automatycznie przełączane do odtwarzania do 7.1 kanałów, zgodnie z sygnałem wejściowym i trybem dźwięku.

Przedwzmacniacz:

Wszystkie głośniki podłączone są za pomocą zewnętrznego wzmacniacza, a urządzenie używane jest jako przedwzmacniacz.

Jeżeli tryb “Tryb przypisania” w menu ustawiono na “7.1 kan. + ZONE2”, “7.1 kan. (Bi-Amp)” lub “7.1 kan. + Frontowe B”, przypisane kanały są wyprowadzane z zacisków głośnikowych HEIGHT2.

Jeżeli tryb Tryb przypisania w menu ustawiono na “5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2”, przednie kanały połączenia bi-amp wyprowadzane są z zacisków głośnikowych HEIGHT1, natomiast kanały ZONE2 wyprowadzane są z zacisków głośnikowych HEIGHT2.

Podłogowe

Wybierz lokalizację głośników podłogowych.

5kan. + ST
(Domyślne):

Ten układ łączy głośnik tylny surround z podstawowym układem 5-kanałowym.

5kan.:

To podstawowy układ 5-kanałowy, który wykorzystuje głośniki przednie, głośniki środkowe i głośniki surround.

Wysokość

Górne głoś.

Wybierz liczbę głośników górnych i głośników sufitowych, używanych w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Brak:

Nie używa głośników górnych ani sufitowych.

2kan.:

Używa zestawu (dwóch) głośników górnych lub głośników sufitowych.

4kan.
(Domyślne):

Używa dwóch zestawów (czterech) głośników górnych lub głośników sufitowych.

5kan.:

Używa pięciu górnych głośników ∗

Jeśli wybrano “5kan.”, podłącz głośnik Sufitowy surround do złącza SUBWOOFER 2.

głośniki Dolby

Wybierz liczbę głośników Dolby Atmos Enabled, używanych w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Brak
(Domyślne):

Nie używa głośników Dolby Atmos Enabled.

2kan.:

Używa zestawu (dwóch) głośników Dolby Atmos Enabled.

4kan.:

Używa dwóch zestawów (czterech) głośników Dolby Atmos Enabled.

układ

Wybierz lokalizację głośników górnych, sufitowych lub Dolby Atmos Enabled.

Dostępne układy różnią się w zależności od kombinacji “Tryb przypisania” oraz “Podłogowe” w menu. (Tryb przypisanialink, Podłogowelink)

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

UWAGA

układ

HEIGHT 1

HEIGHT 2

Brak

Brak

-

-

-

2kan.

Brak

Przednie górne

Przednie górne

-

Sufitowe przednie

Sufitowe przednie

-

Sufitowe środkowe

Sufitowe środkowe

-

Sufitowe tylne

Sufitowe tylne

-

Tylne ścienne

Tylne ścienne

-

4kan.

Brak

Flower Mark 1

Przód górne i sufit środk.

Przednie górne

Sufitowe środkowe

Przód górne i sufit tylne

Przednie górne

Sufitowe tylne

Przód górne i tylne ścienne Flower Mark 2

Przednie górne

Tylne ścienne

Przód górne i Surr. ścienne

Przednie górne

Surr. ścienne

Sufit przednie i sufit tylne (Domyślne)

Sufitowe przednie

Sufitowe tylne

Sufit przednie i tylne ścienne

Sufitowe przednie

Tylne ścienne

Sufit środk. i tylne ścienne

Sufitowe środkowe

Tylne ścienne

Brak

2kan.

Przednie Dolby

Przednie Dolby

-

Surround Dolby

Surround Dolby

-

Tylne Dolby Flower Mark 3

Tylne Dolby

-

Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “11.1 kan.” lub “9.1 kan.” w menu.

Aby wykorzystać pełne możliwości trybu Auro-3D, zalecane są głośniki Surround ścienne, choć głośniki Surround ścienne można zastąpić głośnikami Tylnymi ściennymi w ustawieniach głośników Dolby Atmos.

Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “11.1 kan.” lub “9.1 kan.” i “Podłogowe” jest ustawiony na “5kan. + ST” w menu.

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

UWAGA

układ

HEIGHT 1

HEIGHT 2

2kan.

2kan.

Flower Mark 1

Przednie Dolby i sufit tylne

Przednie Dolby

Sufitowe tylne

Przednie Dolby i tylne ścienne

Przednie Dolby

Tylne ścienne

Przód górne i Surr. Dolby

Przednie górne

Surround Dolby

Przód górne i tylne Dolby Flower Mark 4

Przednie górne

Tylne Dolby

Sufit przednie i Surr. Dolby

Sufitowe przednie

Surround Dolby

Sufit przednie i tylne Dolby Flower Mark 4

Sufitowe przednie

Tylne Dolby

Brak

4kan.

Flower Mark 1

Przednie Dolby i Surr. Dolby

Przednie Dolby

Surround Dolby

Przednie Dolby i tylne Dolby Flower Mark 4

Przednie Dolby

Tylne Dolby

Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “11.1 kan.” lub “9.1 kan.” w menu.

Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “11.1 kan.” i “Podłogowe” jest ustawiony na “5kan. + ST” w menu.

Ustawienia

Złącza AUDIO OUT

Górne głoś.

głośniki Dolby

UWAGA

układ

HEIGHT1

HEIGHT2

SUBWOOFER2

5kan.

Brak

Flower Mark 5

Przód górne i Surr. ścienne

Przednie górne

Surr. ścienne

Sufit Surr.

Przód górne i tylne ścienne Flower Mark 2

Przednie górne

Tylne ścienne

Sufit Surr.

Aby wykorzystać pełne możliwości trybu Auro-3D, zalecane są głośniki Surround ścienne, choć głośniki Surround ścienne można zastąpić głośnikami Tylnymi ściennymi w ustawieniach głośników Dolby Atmos.

Można to ustawić, kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “11.1 kan.” w menu.

Przedwzm.

Kiedy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “11.1 kan.”, wybiera złącze PRE OUT zewnętrznego wzmacniacza używanego w pomieszczeniu głównym MAIN ZONE.

Dostępne złącza PRE OUT różnią się w zależności od kombinacji ustawień – “Podłogowe” i “Wysokość” - “układ” skonfigurowanych w menu.

Można to ustawić, gdy “5kan. + ST” jest ustawione dla “Podłogowe” w menu i używane są łącznie cztery lub więcej głośników Wysokość i Dolby.

HEIGHT 2 Flower Mark
(Domyślne):

Wyjścia Wysokość2 lewego i prawego przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Frontowe:

Wyjścia Przód lewego i prawego przedwzmacniacza są podłączone do zewnętrznego wzmacniacza.

Wyświetlana jest nazwa głośnika, która jest ustawiona dla gniazd głośnika HEIGHT 2 za pomocą ustawienia “Wysokość” - “układ” w menu.

Zobacz konf. Terminali

To pokazuje w jaki sposób podłączyć gniazda głośnikowe i złącza PRE OUT do ustawienia “Przypisanie wzmacn.” na ekranie menu.

powrót do góry