Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza mocy

Urządzenia można użyć jako przedwzmacniacza, podłączając zewnętrzny wzmacniacz do złączy PRE OUT. Dodając wzmacniacz mocy do każdego kanału, rzeczywistość dźwięku może być jeszcze większa.

Wybierz żądane złącze i podłącz urządzenie.

Conne PRE OUT S75N

Podłączając wszystkie kanały do złączy Pre-out za pomocą zewnętrznego wzmacniacza, ustaw “Tryb przypisania” na “Przedwzmacniacz”. link
Spowoduje to wyłączenie wewnętrznego wzmacniacza mocy tego urządzenia, zmniejszając zakłócenia w przedwzmacniaczu, powodowane przez wzmacniacz mocy.

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround, podłącz go do zacisku lewego kanału (L).

powrót do góry