Konfigurowanie głośników i ustawienia “Przypisanie wzmacn.”

To urządzenie posiada wbudowany 9-kanałowy wzmacniacz mocy. Oprócz podstawowego systemu 5.1-kanałowego mogą zostać skonfigurowane rozmaite systemy głośnikowe, takie jak systemy 7.1-kanałowe, połączenia bi-amp i 2-kanałowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, poprzez zmianę ustawień “Przypisanie wzmacn.” odpowiednio do zastosowania. link

Przeprowadź ustawienia “Przypisanie wzmacn.”, aby dopasować je do liczby pomieszczeń i instalowanej konfiguracji głośników. link

Odtwarzający głośnik w każdej strefie

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie wzmacn.”)

Połączenia, strona

MAIN ZONE

ZONE2

ZONE3

Odtwarzanie 5.1-kanałowe

2-kanałowe (Pre-out)

2-kanałowe (Pre-out)

Można ustawić we wszystkich trybach “Przypisanie wzmacn.”.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 9.1-kanałowe

9.1 kan. (Domyślne)

Odtwarzanie 11.1-kanałowe

11.1 kan.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

7.1 kan. (Bi-Amp)

Drugie głośniki przednie

7.1 kan. + Frontowe B

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

2-kanałowe (Pre-out)

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

2-kanałowe (Pre-out)

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

7.1 kan. + ZONE3

Odtwarzanie 5.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

2-kanałowe (Pre-out)

5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2

Odtwarzanie 5.1-kanałowe

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

2-kanałowy
(wyjście głośnikowe)

5.1 kan. + ZONE2/3

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

1-kanałów
(wyjście głośnikowe)

1-kanałów
(wyjście głośnikowe)

7.1k. + ZONE2/3-MONO

Odtwarzanie 9.1-kanałowe (za pomocą tego urządzenia jako przedwzmacniacza)

Nie używany

Nie używany

Przedwzmacniacz

Tryb dźwięku, który można wybrać różni się w zależności od konfiguracji głośników.

Na następnych stronach zaprezentowane są przykłady podstawowego podłączenia.

Patrz Przykładowe połączenie systemu 9.1-kanałowego Auro-3Dlink podczas odtwarzania w trybie Auro-3D za pomocą systemu 9.1-kanałowego, wykorzystując podstawowy system 5.1-kanałowy oraz głośniki p. górne i surround ścienne.
Patrz także Przykładowe połączenie systemu 10.1-kanałowego Auro-3Dlink podczas odtwarzania w trybie Auro-3D za pomocą systemu 10.1-kanałowego, dodając głośnik sufitowy surround.

Oprócz połączeń opisanych na str. link - link, urządzenie umożliwia podłączanie różnych głośników, dzięki ustawieniu “Przypisanie wzmacn.”.

Dodatkowe informacje można znaleźć na ekranie menu w “Zobacz konf. Terminali” przy ustawieniach ekranu “Przypisanie wzmacn.”, który pokazuje w jaki sposób można podłączyć urządzenie w otoczeniu.

GUI ViewTerminalConfig S75

powrót do góry