Wskazania na ekranie

Wybiera preferencje interfejsu użytkownika wyświetlania na ekranie.

Głośność

Ustala, gdzie wyświetlany jest poziom głośności.

Dół
(Domyślne):

Wyświetlane u dołu ekranu.

Góra:

Wyświetlane u góry ekranu.

Wył.:

Wyświetlanie informacji wyłączone.

Jeżeli wskazania poziomu głośności trudno odczytać, gdy nakładane są na listę dialogową (napisy), wybierz opcję “Góra”.

Informacja

Wyświetla chwilowo stan urządzenia podczas zmiany źródła sygnału.

Włącz
(Domyślne):

Wyświetlanie włączone.

Wył.:

Wyświetlanie informacji wyłączone.

Trwa odtwarzanie

Ustawia czas wyświetlania na wyświetlaczu odtwarzania, gdy źródłem wejściowym jest “HEOS Music”.

Zawsze wł.
(Domyślne):

Wyświetlanie ciągłe.

Auto wyłączenie:

Wyświetlanie przez 30 sekund po zakończeniu operacji.

powrót do góry