Wygaszacz ekranu

Wybierz ustawienia wygaszacza ekranu.

Wygaszacz ekranu jest aktywowany, jeśli przez ponad 5 minut nie zostanie wykonana żadna czynność, gdy nie jest podawany żaden sygnał wideo lub gdy wyświetlany jest ten sam ekran (np. menu ustawień).

Naciśnij shirosankaku shirosankaku-Reverse White-Arrow-Left White-Arrow-Right , aby skasować wygaszacz ekranu.

Włącz:

Włącza wygaszacz ekranu.

Wył.
(Domyślne):

Wyłącza wygaszacz ekranu.

Wygaszacz ekranu jest włączony w następujących przypadkach.

Po wyświetleniu menu ustawień

W przypadku, gdy sygnał wideo nie jest doprowadzany

Gdy wyświetlany jest ekran odtwarzania sieci, USB lub Bluetooth

Funkcja ta będzie obsługiwana poprzez aktualizację oprogramowania wewnętrznego (firmware).

powrót do góry