Ustawienia HDCP

Ustawia wersję HDCP dla każdego źródła wejścia HDMI.

W zależności od wersji HDCP odtwarzacza i telewizora wideo może nie być wyprowadzane.

Jeśli wystąpi ten problem, należy użyć tego ustawienia, aby ustawić jedną wersję HDCP. Umożliwi to wyprowadzanie obrazu wideo.

Automatyczna
(Domyślne):

Automatycznie stosuje wersję HDCP tego urządzenia zgodnie z telewizorem.

1.4:

Zmienia wersję HDCP tego urządzenia na 1.4.

2.3:

Zmienia wersję HDCP tego urządzenia na 2.3.

Jeśli technicy lub instalatorzy skonfigurowali wersję HDCP dla tego urządzenia, dla pozycji ustawień wyświetlone zostanie “Niestandardowy”.

powrót do góry