Odtwarzanie w trybie Auto Surround

Ten tryb wykrywa typ wejściowego sygnału cyfrowego i automatycznie wybiera odpowiedni tryb odtwarzania.
Przeprowadź odtwarzanie stereo w przypadku sygnału wejściowego PCM. Gdy odbierany sygnał to Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanału.

Naciśnij PURE, aby wybrać “Auto”.

Rozpocznie się odtwarzanie w trybie Auto Surround.

Można to ustawić, naciskając przycisk PURE DIRECT na amplitunerze.

Opis typów trybów dźwięku

Tryb dźwięku Dolby

Typ trybu dźwięku

Opis

Dolby Surround

Ten tryb korzysta z Dolby Surround Upmixer, aby rozszerzyć zakres źródeł o multi-kanały odtwarzania naturalny i realistyczny. Użyj głośników sufitowych, takich jak górne środkowe głośniki, do otrzymania pola dźwięku trójwymiarowego.

Dolby Digital

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby Digital.

Dolby TrueHD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby TrueHD.

Dolby Digital Plus

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w Dolby Digital Plus.

Dolby Atmos

Tryb ten można wybrać podczas odtwarzania źródła zakodowanego w Dolby Atmos.
Odczytuje zawartość zakodowaną w Dolby Atmos i dane o jej położeniu w czasie rzeczywistym oraz wysyła dźwięk do odpowiednich głośników, tworząc naturalny obraz dźwięku, niezależnie od układu głośników. Użyj głośników sufitowych oraz głośników Dolby Atmos Enabled do otrzymania pola dźwięku trójwymiarowego.

Tryb dźwięku DTS

Typ trybu dźwięku

Opis

DTS Neo:X

Ta macierzowa technologia dekodowania używa dekodera DTS Neo:X do odtwarzania źródła 2-kanałowego lub źródeł otaczających 5.1/6.1/7.1-kanałowych jako dźwięku otaczającego maksymalnie 11.1-kanałowego.
Tryb “Music” jest odpowiedni do odtwarzania muzyki, tryb “Cinema” jest odpowiedni do odtwarzania filmów, a tryb “Gry” jest odpowiedni do grania w gry.

DTS Surround

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS.

DTS ES Dscrt6.1∗

Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dysków nagranych w formacie DTS-ES.
Tylny kanał surround dodany metodą dyskretną jest odtwarzany jako niezależny kanał. Ponieważ wszystkie kanały są od siebie niezależne, wzbogaceniu ulega dookólna wyrazistość przestrzenna i precyzja lokalizacji pozornych źródeł dźwięku.

DTS ES Mtrix6.1∗

Ten tryb jest przydatny do odtwarzania dysków nagranych w formacie DTS-ES.
Kanał tylny surround dodany do kanałów surround lewego i tylnego za pomocą kodera macierzowego w czasie nagrania programowego jest dekodowany przez dekoder macierzowy amplitunera i odtwarzany z każdego kanału (lewy surround, prawy surround, tylny surround).

DTS 96/24

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS 96/24.

DTS-HD

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS-HD.

DTS Express

Tryb ten można wybrać odtwarzając źródła zarejestrowane w DTS Express.

Można to wybrać, gdy parametr “Konfig. głośników” - “Tylny surr.” nie jest ustawiony na “Brak”. link

Uaktualnienie (Auro-3D)

Tryb dźwięku Auro-3D

Typ trybu dźwięku

Opis

Auro-3D

Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dźwięku trójwymiarowego za pomocą górnego kanału. Doskonale nadaje się on do odtwarzania sygnałów kodowanych jako Auro-3D, używając górnego kanału. Jeśli doprowadzone sygnały nie są kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, który generuje niezwykle realistyczny dźwięk trójwymiarowy.

Auro-2D Surround

Ten tryb wykorzystuje dekoder Auro-3D do generowania dźwięku surround bez pomocy górnego kanału. Doskonale nadaje się on do odtwarzania sygnałów kodowanych jako Auro-3D, nie używając górnego kanału. Jeśli doprowadzone sygnały nie są kodowane jako Auro-3D, zostaje wykorzystany Upmixer nazywany Auro-Matic, który generuje dźwięk surround.

Tryb odtwarzania wielokanałowego PCM

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch In

Tryb ten można wybrać w przypadku odtwarzania źródeł wielokanałowych PCM/DSD.

Tryb dźwięku Audyssey DSX®

Typ trybu dźwięku

Opis

Audyssey DSX® (A-DSX)∗

Tryb ten tworzy w systemie 5.1-kanałowym możliwość odtwarzania nowych kanałów (przedni rozszerzający lub przedni górny). Poprzez wprowadzenie przednich kanałów rozszerzających lub przednich kanałów górnych, efekty dźwięku otaczającego stają się bardziej trójwymiarowe i realistyczne.

Można to wybrać, gdy jest wybrane inne ustawienie niż “Brak” dla “Przednie górne” lub “Przednie rozszerzające” oraz inne ustawienie niż “Brak” dla “Centralny” w “Konfig. głośników”. link

Tryb dźwięku oryginalny

Typ trybu dźwięku

Opis

Multi Ch Stereo

Korzystaj z tego trybu, by cieszyć się zaletami dźwięku stereo we wszystkich głośnikach.
Źródła dźwięku stereo (2-kanałowego) są odtwarzane przez głośniki przednie (L/P), głośniki surround i głośniki tylne surround (jeśli są podłączone).

Virtual

Tryb ten umożliwia doświadczenie szerokiego efektu przestrzennego podczas odtwarzania dźwięku wyłącznie przez głośniki przednie (L/P) i podczas odsłuchu przez słuchawki stereofoniczne.

Tryb dźwięku Auto

Typ trybu dźwięku

Opis

Auto

W tym trybie jest wykrywany typ cyfrowego sygnału wejściowego, taki jak Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital EX, Dolby Atmos, DTS, DTS-HD, DTS-ES, PCM (wielokanałowy), zaś tryb odtwarzania jest automatycznie przełączany na odpowiedni tryb.
Jeśli sygnał wejściowy jest sygnałem analogowym lub PCM (2-kanałowym), zostanie użyte odtwarzanie stereo. Dla Dolby Digital lub DTS, muzyka odtwarzana jest zgodnie z odpowiednim numerem kanału.

Tryb dźwięku stereo

Typ trybu dźwięku

Opis

Stereo

W tym trybie dźwięk stereo dwukanałowy jest odtwarzany bez dodatkowego przetwarzania surround.

Dźwięk jest wyprowadzany przez prawy i lewy głośnik główny oraz subwoofer (o ile jest podłączony).

W przypadku podłączenia sygnałów wielokanałowych, są one mieszane do dwóch kanałów audio i odtwarzane bez dodatkowego przetwarzania surround.

Tryb dźwięku Direct

Typ trybu dźwięku

Opis

Direct

Ten tryb odtwarza dźwięk, taki jak nagrany w źródle.

Pure Direct

Ten tryb odtwarza z jeszcze wyższa jakością dźwięku niż tryb “Direct”.
Następujące obwody zostają zatrzymane w celu dalszego poprawienia jakość dźwięku.

Obwód wskaźnika wyświetlacza na korpusie (wyświetlacz wyłączy się).

Przełącznik wejść/wyjść analogowych i procesor.

Tryb dźwięku, który można wybrać dla każdego sygnału wejściowego

Naciskając przyciski MOVIE, MUSIC oraz GAME można wybrać poniższe tryby dźwięku.

Za pomocą menu “Parametr surround” dostosuj efekt sceny dźwiękowej do własnych preferencji. link

Sygnał wejściowy

Tryb dźwięku

Tryb dźwięku

MOVIE

MUSIC

GAME

2-kanałowy ∗1

Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS Neo:X Cinema ∗2

Circle-Large

DTS Neo:X Music ∗2

Circle-Large

DTS Neo:X Game ∗2

Circle-Large

Circle-Large

Multi Ch Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Virtual

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

2-kanałowy również obejmuje wejście analogowe.

Ten tryb odtwarza zapis 2-kanałowy w układzie 5.1, 7.1 lub 9.1-kanałowym. Nie można go wybrać, gdy podłączone są słuchawki lub gdy stosowane są tylko głośniki główne.

Sygnał wejściowy

Tryb dźwięku

Tryb dźwięku

MOVIE

MUSIC

GAME

Wielokanałowy ∗3

Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

 

Dolby Digital

Dolby Digital

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital + Dolby Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital + Neo:X Cinema

Circle-Large

Dolby Digital + Neo:X Music

Circle-Large

Dolby Digital + Neo:X Game

Circle-Large

Dolby TrueHD

DOLBY TrueHD

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby TrueHD + Dolby Surround∗5

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Atmos∗6

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby TrueHD A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby TrueHD + Neo:X Cinema

Circle-Large

Dolby TrueHD + Neo:X Music

Circle-Large

Dolby TrueHD + Neo:X Game

Circle-Large

W zależności od formatu audio lub liczby kanałów sygnału wejściowego, niektóre tryby dźwięku nie mogą być wybrane. Szczegóły znajdziesz w części “Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowe” link.

W tych trybach do dźwięku 5.1-kanałowego surround dodawane są nowe kanały surround za pomocą przetwarzania Audyssey DSX®. link

Można to wybrać, gdy sygnał wejściowy nie zawiera Dolby Atmos.

Można to wybrać, gdy sygnał wejściowy zawiera Dolby Atmos.

Sygnał wejściowy

Tryb dźwięku

Tryb dźwięku

MOVIE

MUSIC

GAME

Wielokanałowy ∗3

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital Plus + Dolby Surround∗5

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Atmos∗6

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital Plus A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Dolby Digital Plus + Neo:X Cinema

Circle-Large

Dolby Digital Plus + Neo:X Music

Circle-Large

Dolby Digital Plus + Neo:X Game

Circle-Large

Dolby Atmos

Dolby Atmos

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS

DTS Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS ES Dscrt 6.1

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS ES Mtrx 6.1

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS 96/24

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS + Dolby Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS Surround A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS + Neo:X Cinema

Circle-Large

DTS + Neo:X Music

Circle-Large

DTS + Neo:X Game

Circle-Large

W zależności od formatu audio lub liczby kanałów sygnału wejściowego, niektóre tryby dźwięku nie mogą być wybrane. Szczegóły znajdziesz w części “Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowe” link.

W tych trybach do dźwięku 5.1-kanałowego surround dodawane są nowe kanały surround za pomocą przetwarzania Audyssey DSX®. link

Można to wybrać, gdy sygnał wejściowy nie zawiera Dolby Atmos.

Można to wybrać, gdy sygnał wejściowy zawiera Dolby Atmos.

Sygnał wejściowy

Tryb dźwięku

Tryb dźwięku

MOVIE

MUSIC

GAME

Wielokanałowy ∗3

DTS-HD /DTS Express

DTS-HD HI RES

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD MSTR

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD MSTR A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS Express

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS Express A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD + Dolby Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD HI RES A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD + Neo:X Cinema

Circle-Large

DTS-HD + Neo:X Music

Circle-Large

Circle-Large

DTS-HD + Neo:X Game

Circle-Large

Wielokananałowy PCM

Multi Ch In

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Multi Ch In 7.1

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Multi In + Dolby Surround

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Multi In A-DSX ∗4

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Multi In + Neo:X Cinema

Circle-Large

Multi In + Neo:X Music

Circle-Large

Multi In + Neo:X Game

Circle-Large

Multi Ch Stereo

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Virtual

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

W zależności od formatu audio lub liczby kanałów sygnału wejściowego, niektóre tryby dźwięku nie mogą być wybrane. Szczegóły znajdziesz w części “Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowe” link.

W tych trybach do dźwięku 5.1-kanałowego surround dodawane są nowe kanały surround za pomocą przetwarzania Audyssey DSX®. link

Uaktualnienie (Auro-3D)

Sygnał wejściowy

Tryb dźwięku

Tryb dźwięku

MOVIE

MUSIC

GAME

2-kanałowy ∗1/Wielokanałowy ∗3

Auro-3D∗7

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

Auro-2D Surround∗8

Circle-Large

Circle-Large

Circle-Large

2-kanałowy również obejmuje wejście analogowe.

W zależności od formatu audio lub liczby kanałów sygnału wejściowego, niektóre tryby dźwięku nie mogą być wybrane. Szczegóły znajdziesz w części “Typy sygnałów wejściowych oraz odpowiadające im tryby dźwiękowe” link.

Nie można go wybrać, gdy są podłączone słuchawki lub gdy jest używana konfiguracja głośników bez przednich górnych głośników.

Nie można go wybrać, gdy są podłączone słuchawki lub gdy są używane tylko przednie głośniki.

Widok na wyświetlaczu

Prezentuje, jaki dekoder będzie używany.

W przypadku dekodera Dolby Digital Plus, pojawi się “Dolby D +”.

Wyświetla dekoder tworzący wyjście dźwięku.

Icon DOLBY Ds ” wskazuje, że dekoder Dolby Surround jest używany.

powrót do góry