Konfigurowanie głośników i ustawienia “Przypisanie wzmacn.”

To urządzenie posiada wbudowany 9-kanałowy wzmacniacz mocy. Oprócz podstawowego systemu 5.1-kanałowego, rozmaite systemy, takie jak systemy 7.1-kanałowe, połączenia bi-amp i 2-kanałowe systemy dla odtwarzania wielostrefowego, mogą zostać skonfigurowane poprzez zmianę ustawień “Przypisanie wzmacn.”link, aby dostosować je do aplikacji.

Przeprowadź ustawienia “Przypisanie wzmacn.”, aby dopasować je do ilości pomieszczeń i instalowanej konfiguracji głośników. link

Odtwarzający głośnik w każdej strefie

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie wzmacniacz.”)

Połączenia, strona

MAIN ZONE

ZONE2

ZONE3

Odtwarzanie 5.1-kanałowe

Nie używany

Nie używany

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (tylny surround)

Nie używany

Nie używany

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 9.1-kanałowe

Nie używany

Nie używany

9.1 kan. (Domyślne)

Odtwarzanie 11.1-kanałowe

Nie używany

Nie używany

11.1 kan.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

Nie używany

Nie używany

7.1 kan. (Bi-Amp)

Odtwarzanie 9.1-kanałowe + 2-kanałowe głośniki dla odtwarzania stereo

Nie używany

Nie używany

9.1kan./2kan. FRONT.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe + 2-kanałowe głośniki bi-amp dla odtwarzania stereo

Nie używany

Nie używany

7.1k./2k.FRONT (Bi-Amp)

Odtwarzanie 7.1-kanałowe + przednie głośniki drugiego urządzenia

Nie używany

Nie używany

7.1 kan. + Frontowe B

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

2-kanałów

Nie używany

7.1 kan. + ZONE2

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

Nie używany

2-kanałów

7.1 kan. + ZONE3

Odtwarzanie 5.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

2-kanałów

Nie używany

5.1k. (Bi-Amp) + ZONE2

Odtwarzanie 5.1-kanałowe

2-kanałów

2-kanałów

5.1 kan. + ZONE2/3

Odtwarzanie 7.1-kanałowe

1-kanałów

1-kanałów

7.1k. + ZONE2/3-MONO

Odtwarzanie Dolby Atmos

Nie używany

Nie używany

Dolby Atmos

Uaktualnienie (Auro-3D)

Odtwarzający głośnik w każdej strefie

Ustawianie trybu pracy (“Przypisanie wzmacniacz.”)

Połączenia, strona

MAIN ZONE

ZONE2

ZONE3

Auro-3D

Nie używany

Nie używany

Auro-3D

Tryb dźwięku, który można wybrać różni się w zależności od konfiguracji głośników. W celu sprawdzenia jakie tryby dźwięku są obsługiwane, patrz “Związek pomiędzy trybami dźwięku a wyjściem kanału” link.

Na następnych stronach zaprezentowane są przykłady podstawowego podłączenia.

Dodatkowo do opisu podłączeń w link - link, jednostka ta pozwala na podłączenie różnych głośników przy ustawieniu “Przypisanie wzmacn.”.

Dodatkowe informacje można znaleźć na ekranie menu w “Zobacz konf. Terminali” przy ustawieniach ekranu “Przypisanie wzmacn.”, który pokazuje w jaki sposób można podłączyć urządzenie w otoczeniu.

Standardowa konfiguracja i podłączenie

Odtwarzanie 5.1-kanałowe

Służy jako podstawowy 5.1-kanałowy system surround.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (tylny surround)

Ten 7.1-kanałowy system surround jest taki sam, jak podstawowy 5.1-kanałowy system, ale z tylnymi głośnikami surround.

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround, podłącz go do zacisku SURROUND BACK L.

Podłączenia zaawansowane

Odtwarzanie 9.1-kanałowe

Ten system, który jest oparty na systemie 5.1-kanałowym, jest w stanie odtwarzać do 9.1-kanałów jednocześnie.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 11-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). Po podłączeniu głośników do więcej niż 10 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

Odtwarzanie 11.1-kanałowe

Ten system, który jest oparty na systemie 5.1-kanałowym, jest w stanie odtwarzać do 11.1-kanałów jednocześnie.

Można podłączyć głośniki do maksymalnie 13-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) poprzez użycie zewnętrznego wzmacniacza mocy. Po podłączeniu głośników do więcej niż 12 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (połączenie bi-amp głośników przednich)

Ten system odtwarza 7.1-kanałów. Można używać połączenia bi-amp dla głośników przednich. Połączenie bi-amp jest metodą podłączenia osobnych wzmacniaczy do gniazd wysokotonowych i niskotonowych głośników kompatybilnych z bi-amp. To połączenie pozwala na przepływ siły przeciwelektromotorycznej (napięcie zasilające wraca bez wyprowadzania) z głośnika niskotonowego do głośnika wysokotonowego, bez wpływu na jakość dźwięku, tworząc wyższą jakość dźwięku.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). Po podłączeniu głośników do więcej niż 8 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

UWAGA

Wykonując połączenia bi-amp, pamiętaj o usunięciu płytki zwierającej lub przewodu między gniazdami głośnika niskotonowego i wysokotonowego.

Wyjątkowe głośniki odtwarzania 9.1-kanałowego + 2-kanałowego

Można podłączyć głośniki używane wyłącznie dla odtwarzania 2-kanałowego, które są stosowane dla trybów bezpośrednich i stereo oraz głośniki stosujące wyłącznie odtwarzanie 9.1-kanałowe. Głośniki używane wyłącznie do odtwarzania wielokanałowego oraz głośniki używane wyłącznie do odtwarzania 2-kanałowego są automatycznie przełączane do odtwarzania zgodnie z trybem dźwięku.

Wyjątkowe głośniki odtwarzania 7.1-kanałowego + 2-kanałowego (podłączenie bi-amp)

Można podłączyć głośniki używane wyłącznie dla odtwarzania 2-kanałowego, które są stosowane dla trybów bezpośrednich i stereo oraz głośniki stosujące wyłącznie odtwarzanie 7.1-kanałowe. Można użyć podłączenia bi-amp dla głośników użytych wyłącznie dla odtwarzania 2-kanałowego. Głośniki używane wyłącznie do odtwarzania wielokanałowego oraz głośniki używane wyłącznie do odtwarzania 2-kanałowego są automatycznie przełączane do odtwarzania zgodnie z trybem dźwięku.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe + przednie głośniki drugiego urządzenia

Ten system pozwala na przełączanie odtwarzania pomiędzy przednimi głośnikami A i B.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). Po podłączeniu głośników do więcej niż 8 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (MAIN ZONE) + 2-kanałowe (ZONE2 lub ZONE3)

Ten typ konfiguracji odtwarza 7.1 kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) i 2 kanały w ZONE2.
(Głośniki mogą wysyłać dźwięk z ZONE3 zamiast z ZONE2 (Tryb przypisania: 7.1 kan. + ZONE3)).

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). Po podłączeniu głośników do więcej niż 8 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

Odtwarzanie 5.1-kanałowe (podłączenie bi-amp głośników przednich: pomieszczenie główne (MAIN ZONE)) + 2-kanałowe (ZONE2)

Ten typ konfiguracji odtwarza 5.1 kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) i 2-kanały w ZONE2. Można używać połączenia bi-amp dla głośników przednich w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE).

Odtwarzanie 5.1-kanałowe (pomieszczenie główne (MAIN ZONE)) + 2-kanałowe (ZONE2) + 2-kanałowe (ZONE3)

Ten typ konfiguracji odtwarza 5.1 kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) i 2 kanały w ZONE2 i ZONE3.

Odtwarzanie 7.1-kanałowe (pomieszczenie główne (MAIN ZONE)) + 1-kanałowe (ZONE2) + 1-kanałowe (ZONE3)

Ten typ konfiguracji odtwarza 7.1 kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE) i 1 kanał (monofoniczny) w ZONE2 i ZONE3.

Można również podłączyć głośniki do maksymalnie 9-kanałów w pomieszczeniu głównym (MAIN ZONE). Po podłączeniu głośników do więcej niż 8 kanałów, wyjście głośnikowe automatycznie przełączy się w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku.

Dolby Atmos

Konfiguracja tego głośnika jest zoptymalizowana do odtwarzania Dolby Atmos.

System 11.1-kanałowy

Ta konfiguracja systemu odtwarza 11.1 kanałów poprzez użycie zewnętrznego wzmacniacza mocy.

System 9.1-kanałowy

Ta konfiguracja używa wyłącznie tego urządzenia do odtwarzania Dolby Atmos.

Uaktualnienie (Auro-3D)

Auro-3D

Konfiguracja tego głośnika jest zoptymalizowana do odtwarzania Auro-3D.

System 9.1/10.1-kanałowy

Sufitowy głośnik surround jest opcjonalny dla trybu Auro-3D. Podłącz zewnętrzny wzmacniacz do złącza Subwoofer 2 pre out, aby umożliwić odtwarzanie 10.1 kanałów w trybie Auro-3D.

Podłączanie zewnętrznego wzmacniacza mocy

Tej jednostki można użyć jako przedwzmacniacza podłączając zewnętrzny wzmacniacz mocy do złączy PRE OUT. Dodając wzmacniacz mocy do każdego kanału, rzeczywistość dźwięku może być jeszcze większa.

Wybierz żądane złącze i podłącz urządzenie.

W przypadku korzystania z jednego tylnego głośnika surround, podłącz go do zacisku lewego kanału (L).

powrót do góry