Podłączenie głośników

Teraz podłączamy do amplitunera głośniki zamontowane w pomieszczeniu.

W tej części omówiony zostanie typowy przykład podłączenia głośników do amplitunera.

UWAGA

Przed przystąpieniem do podłączania głośników odłącz wtyczkę zasilania z gniazda sieciowego. Wyłącz również subwoofer.

Podłącz w taki sposób, aby gołe kabli głośnikowych nie wystawały z gniazda głośnika. Jeśli gołe przewody dotkną tylnego panelu lub nastąpi zwarcie pomiędzy żyłami + oraz -, to może zadziałać układ zabezpieczający urządzenia. (Układ zabezpieczającylink)

Nie wolno dotykać styków głośnikowych, gdy włączone jest zasilanie. Mogłoby to doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawień” (strona 9 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsług”), w celu połączenia urządzenia należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie “Kreator ustawień”. (Podczas pracy programu “Kreator ustawień” na złączach głośnika nie jest obecne napięcie).

Należy użyć głośników (zestawów głośnikowych), z których każdy ma impedancję od 4 do 16 Ω/ohm.

UWAGA

Przeprowadź następujące ustawienia podczas używania głośnika o impedancji 4 – 6 Ω/ohm.

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie ZONE SELECT oraz STATUS w urządzeniu głównym przez co najmniej 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się “Video Format < PAL>”.

Dwukrotnie naciśnij shirosankaku-Reverse na urządzeniu głównym.

Na wyświetlaczu pojawi się “Sp.Imp. <8ohms>”.

Użyj White-Arrow-Left lub White-Arrow-Right na urządzeniu głównym, aby wybrać impedancję.

6ohms:

Należy wybrać, gdy impedancja któregokolwiek z podłączonych głośników wynosi 6 Ω/ohm.

4ohms:

Należy wybrać, gdy impedancja któregokolwiek z podłączonych głośników wynosi 4 Ω/ohm.

Aby zakończyć wprowadzanie ustawień, naciśnij przycisk ENTER na amplitunerze.

Podłączanie kabli głośnikowych

Sprawdź, czy złącza lewego (L) i prawego (P) kanału głośników zostały prawidłowo podłączone do tego urządzenia oraz czy została zachowana odpowiednia polaryzacja przewodów: + (czerwony) i – (czarny).

Usuń około 10 mm izolacji z końcówki kabla głośnikowego, a następnie skręć druty kabla razem lub zamontuj odpowiedni styk głośnikowy.
Odblokuj gniazdo głośnikowe przekręcając je w lewo.
Wsuń rdzeń przewodu w gniazdo głośnikowe do samego końca.
Zaciśnij gniazdo głośnikowe przekręcając je w prawo.

Podłączanie subwoofera

Do podłączenia subwoofera używaj kabla głośnikowego. Do tego urządzenia można podłączyć dwa subwoofery.

Aby korzystać z dwóch subwooferów, ustaw “Subwoofer” na “2 głośniki” w ustawieniach “Konfig. głośników”. link

Głośność i odległość można ustawić oddzielnie dla głośnika niskotonowego 1 i 2.

Informacja dotycząca etykiety kabli głośnikowych (dołączona do zestawu) ułatwiającej identyfikację kanałów

Znajdujący się z tyłu urządzenia panel kanałów z zaciskami głośnikowymi jest oznaczony różnymi kolorami ułatwiającymi identyfikację poszczególnych kanałów.

Gniazda głośników

Kolor

FRONT L

Biały

FRONT R

Kolor czerwony

CENTER

Kolor zielony

SURROUND L

Jasnoniebieski

SURROUND R

Niebieski

SURROUND BACK L

Beżowy

SURROUND BACK R

Brązowy

FRONT WIDE L

Jasnofioletowy

FRONT WIDE R

Fioletowy

FRONT HEIGHT L

Jasnożółty

FRONT HEIGHT R

Żółty

TOP FRONT L

Jasnożółty

TOP FRONT R

Żółty

TOP MIDDLE L

Jasnofioletowy

TOP MIDDLE L

Fioletowy

TOP REAR L

Jasnofioletowy

TOP REAR R

Fioletowy

REAR HEIGHT L

Jasnofioletowy

REAR HEIGHT R

Fioletowy

FRONT DOLBY L

Jasnożółty

FRONT DOLBY R

Żółty

SURROUND DOLBY L

Jasnofioletowy

SURROUND DOLBY R

Fioletowy

BACK DOLBY L

Jasnofioletowy

BACK DOLBY R

Fioletowy

SUBWOOFER

Czarny

Załóż etykietę głośników dla każdego kanału na odpowiedni kabel zgodnie z ilustracją.

Korzystając z tabeli, należy założyć etykietkę na każdy przewód głośnikowy.

Następnie wykonaj połączenia tak, aby kolor zacisków głośnikowych był zgodny z kolorem etykiety na kablu głośnikowym.

Bracket Open Mocowanie etykiety kabla głośnikowego Bracket Close

powrót do góry