Rozwiązywanie problemów

W przypadku pojawienia się problemu, najpierw sprawdź poniższe elementy:

Czy podłączenia są prawidłowe?
Czy urządzenie jest obsługiwane zgodnie z instrukcją?
Czy inne urządzenia towarzyszące działają prawidłowo?

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, sprawdź odpowiednie objawy wymienione w tym rozdziale.

Jeśli objawy nie pasują do któregokolwiek z tu opisanych, skontaktuj się ze sprzedawcą, gdyż może to być spowodowane usterką jednostki. W takim przypadku, odłącz urządzenie od zasilania i skontaktuj się ze sprzedawcą.

Zasilanie nie włącza się/jest wyłączone

Upewnij się, czy przewód zasilania jest prawidłowo podłączony do gniazda zasilania.

Włączona jest funkcja wyłącznika czasowego. Włącz ponownie zasilanie.

“Auto wyłączenie” jest ustawiony. Tryb “Auto wyłączenie” jest włączany, jeśli przez określony czas nie zostanie wykonana żadna operacja. Aby wyłączyć “Auto wyłączenie”, ustaw “Auto wyłączenie” w menu na “Wył.”.

Układ zabezpieczający został uaktywniony z powodu wzrostu temperatury w urządzeniu. Wyłącz zasilanie, odczekaj około godziny aż urządzenie wystarczająco wystygnie, a następnie ponownie włącz zasilanie.

Urządzenie to przenieś w miejsce o dobrej wentylacji.

Sprawdź, czy odpowiednie głośniki są właściwie podłączone. Mogło dojść do zadziałania obwodu zabezpieczającego z powoduj zwarcia przewodów głośnikowych ze sobą lub z panelem tylnym urządzenia. Po odłączeniu przewodu zasilania wykonaj odpowiednie czynności naprawcze, poprawiając połączenia.

Zmniejsz głośność i włącz ponownie zasilanie.

Problem w obwodach wzmocnienia amplitunera. Odłącz kabel zasilania i skontaktuj się z naszym centrum obsługi klienta.

Zasilanie strefy ZONE2 jest włączone. Aby wyłączyć zasilanie urządzenia (czuwanie), naciśnij ZONE2 ON/OFF na urządzeniu głównym lub naciśnij przycisk POWER  Power Button , po naciśnięciu przycisku ZONE2 na pilocie zdalnego sterowania, aby wyłączyć zasilanie strefy ZONE2.

Nie można uruchomić funkcji za pomocą pilota zdalnego sterowania

Baterie są zużyte. Wymień na nowe.

Używaj pilota z odległości nie większej niż 7 metrów od urządzenia i ustaw pilot pod kątem do 30°.

Usuń przedmioty znajdujące się pomiędzy tym urządzeniem a pilotem zdalnego sterowania.

Ułóż baterie prawidłowo wewnątrz pilota zgodnie z oznaczeniami Thread-Plus oraz Tread-Minus .

Czujnik pilota zdalnego sterowania oświetlony jest silnym światłem (bezpośrednie światło słoneczne, lampa fluorescencyjna, itp.). Przesuń pilota w miejsce, gdzie nie będzie bezpośrednio oświetlony silnym światłem.

Strefa docelowa obsługi nie odpowiada ustawieniom strefy na pilocie zdalnego sterowania. Naciśnij przycisk MAIN lub ZONE2, aby wybrać strefę działania pilota zdalnego sterowania.

W przypadku korzystania z urządzenia wideo 3D pilot zdalnego sterowania niniejszego urządzenia może nie działać poprawnie z powodu efektów komunikacji bezprzewodowej między urządzeniami (np. między telewizorem a okularami 3D). W takim przypadku należy zmienić orientację urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową 3D, aby nie zakłócała ona działania pilota zdalnego sterowania niniejszego urządzenia.

Brak jakichkolwiek informacji na wyświetlaczu amplitunera

Dla parametru “Ściemniacz” w menu wybierz opcję inną niż “Wygaszony”.

W trybie “Pure Direct” wyświetlacz jest wyłączony.

Brak dźwięku

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Sprawdź, czy przewody głośnikowe są prawidłowo podłączone. Sprawdź, czy rdzenie przewodów mają dobry styk z elementami metalowymi zacisków głośnikowych.

Popraw mocowanie kabli w zaciskach głośnikowych. Sprawdź, czy zaciski głośnikowe nie są obluzowane.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Ustawienie poziomu głośności.

Wyłącz tryb wyciszenia (mute).

Sprawdź ustawienia złącza wejścia dźwięku cyfrowego.

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach wyjście dźwięku cyfrowego jest domyślnie wyłączone.

Jeżeli do gniazda PHONES na urządzeniu głównym podłączone zostaną słuchawki, dźwięk nie będzie wyprowadzany przez gniazdo głośników ani przez złącze PRE OUT.

Brak dźwięku po podłączeniu urządzenia wyposażonego w złącze DVI-D. Wykonaj oddzielne podłączenie dźwięku.

Nie można wyprowadzić sygnałów audio ze złączy 7.1CH IN tego urządzenia do telewizora.

Nie można uzyskać żądanego brzmienia

Zbyt niska nastawa głośności maksymalnej. Ustaw głośność maksymalną za pomocą opcji “Limiter” w menu.

W zależności od formatu wejściowego dźwięku wykonywana jest korekta poziomu głośności dlatego głośność nie możne przekroczyć limitu górnego.

Sprawdź podłączenia HDMI.

Wyprowadzając przez głośniki sygnał HDMI audio, ustaw “Wyjście HDMI Audio” w menu na “AVR”. Aby odtwarzać sygnał z telewizora, wybierz opcję “TV”.

W przypadku korzystania z funkcji sterowania HDMI należy sprawdzić, czy wyjście audio w telewizorze jest ustawione na amplituner.

Sprawdź, czy kable głośnikowe są prawidłowo podłączone.

Sprawdź, czy dla tego głośnika wybrano opcję inną niż “Brak” w menu “Konfig. głośników”.

Sprawdź w menu ustawienia opcji “Tryb przypisania”.

Gdy wybrano tryb dźwięku “Stereo” i “Virtual”, dźwięk wydobywa się jedynie z głośników przednich i subwoofera.

Sprawdź podłączenia subwoofer.

Włącz zasilanie subwoofer.

Ustaw “Konfig. głośników” – “Subwoofer” w menu, na “Tak”.

Gdy “Konfig. głośników” - “Frontowe” w menu ustawiono na “Duże”, w zależności od sygnału wejściowego i trybu dźwięku, subwoofer może nie być używany.

Jeśli w sygnale wejściowym brak sygnału dla subwoofera (LFE), subwoofer może nie odtwarzać dźwięku.

Aby subwoofer był zawsze używany, należy ustawić “Tryb subwoofera” na “LFE+Main”.

Sprawdź czy ustawienie wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu to “DTS”.

Wykonaj podłączenia HDMI.

Sprawdź ustawienia wyjścia dźwięku cyfrowego na podłączonym urządzeniu. W niektórych urządzeniach domyślnie ustawiana jest opcja “PCM”.

Nie można wybrać DTS Neural:X w przypadku korzystania ze słuchawek.

Nie można wybrać Dolby Surround w przypadku korzystania ze słuchawek.

Nie można ich wybrać jeśli nie przeprowadzono Ustawienia Audyssey®.

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct” lub “Pure Direct”.

Opcji tej nie można wybrać w przypadku korzystania ze słuchawek.

Upewnij się, że doprowadzony został sygnał analogowy lub PCM (częstotliwość próbkowania = 44,1/48 kHz). W celu odtwarzania sygnałów wielokanałowych, takich jak Dolby Digital lub DTS surround, funkcja “M-DAX” nie może być użyta.

Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb “Direct” lub “Pure Direct”.

Nie można odtwarzać cyfrowego sygnału audio ze złącza HDMI lub cyfrowych złączy audio (OPTICAL/COAXIAL). Użyj połączeń analogowych.

Słuchając dźwięku z urządzenia Bluetooth w strefie ZONE2, należy usunąć wszystkie przeszkody między urządzeniem Bluetooth i amplitunerem, a także używać go w zasięgu około 10 m.

Dźwięk jest przerywany lub występuje szum

Do przerw w odtwarzaniu może dochodzić na skutek niskiej szybkości transferu urządzenia USB.

Prędkość komunikacji sieciowej jest niska lub stacja radiowa jest mocno obciążona.

Podczas rozmowy należy zachować odległość przynajmniej 20 cm pomiędzy urządzeniem iPhone a niniejszym urządzeniem.

Zmień orientację lub pozycję anteny.

Odłącz antenę ramową AM od tego urządzenia.

Użyj zewnętrznej anteny.

Przewód antenowy oddal od innych kabli połączeniowych.

Zmniejsz głośność.

Ustaw tryb ECO na “Wył.”. Gdy tryb ECO jest ustawiony na “Włącz” lub “Automatyczna”, dźwięk może być zniekształcony przy wysokim poziomie głośności odtwarzania.

Pasmo częstotliwości wykorzystywane przez bezprzewodową sieć LAN jest także wykorzystywane przez kuchenki mikrofalowe, telefony bezprzewodowe, bezprzewodowe kontrolery gier i inne urządzenia bezprzewodowej sieci LAN. Korzystanie z takich urządzeń w tym samym czasie, co z tego urządzenia, może powodować przerwy w odtwarzaniu dźwięku z powodu zakłóceń elektronicznych. Przerwom w odtwarzaniu dźwięku można zapobiegać, stosując następujące metody.
- Umieść urządzenia powodujące zakłócenia z dala od tego urządzenia.
- Wyłącz zasilanie urządzeń powodujących zakłócenia.
- Zmień ustawienia kanału routera, na którym jest połączone to urządzenie. (Szczegółowe informacje na temat zmiany kanału zawiera instrukcja obsługi routera bezprzewodowego).
- Wykorzystaj przewodowe połączenie z siecią LAN.

W zależności od środowiska bezprzewodowej sieci LAN dźwięk odtwarzania może być przerywany szczególnie podczas odtwarzania dużych plików muzycznych. W taki razie należy użyć przewodowej sieci LAN.

Brak obrazu na ekranie telewizora

Sprawdź podłączenia wszystkich urządzeń.

Wsuń do oporu przewody do zacisków.

Sprawdź, czy złącza wejściowe i wyjściowe nie zostały podłączone odwrotnie.

Sprawdź, czy kable nie są uszkodzone.

Dopasuj ustawienia wejść do złącza wejściowego telewizora podłączonego do amplitunera.

Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło dźwięku.

Sprawdź ustawienia złącza wejścia wideo.

Sprawdź, czy rozdzielczość odtwarzacza odpowiada rozdzielczości telewizora.

Upewnij się, że odbiornik TV jest zgodny z zabezpieczeniami przed kopiowaniem (HDCP). Jeżeli podłączone urządzenie nie jest zgodne z HDCP, sygnał video nie będzie wyprowadzany prawidłowo.

Aby odtwarzać treści, do których prawa autorskie są chronione przez HDCP 2.2, należy używać wyłącznie odtwarzacza i telewizora z obsługą HDCP 2.2.

Sygnał HDMI nie może być przetwarzany na sygnał analogowy. Użyj połączeń analogowych.

Aby odtwarzać sygnał wideo 4K (60/50 Hz), należy użyć “High Speed HDMI Cable” lub “High Speed HDMI Cable with Ethernet”. W celu uzyskania wyższej wierności w przypadku sygnału wideo 4K (60/50 Hz), zaleca się używanie “Premium High Speed HDMI Cables” lub “Premium High Speed HDMI Cables with Ethernet” opatrzonych etykietą HDMI Premium Certified Cable na opakowaniu produktu.

W przypadku urządzeń podłączonych przez złącze DVI-D, w niektórych kombinacjach urządzeń mogą one nie pracować prawidłowo z powodu wbudowanego zabezpieczenia przed kopiowaniem materiałów chronionych prawem autorskim (HDCP).

W przypadku specjalnych sygnałów wideo z konsoli gier itp. funkcja konwersji wideo może nie działać. Podłącz złącze wejściowe do tego samego typu złącza wyjściowego monitora.

Odtwarzany film nie pojawi się w tle menu, gdy menu jest obsługiwane podczas odtwarzania następujących sygnałów wideo.
- Niektóre obrazy zawartości wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczości (na przykład: VGA)
- Wideo o rozdzielczości innej niż 16:9 lub 4:3
- wideo 4K

Ekran menu nie jest wyświetlany na ekranie telewizora

Ekran menu jest wyświetlany tylko na tym urządzeniu i na telewizorze podłączonym za pomocą kabla HDMI. Jeżeli urządzenie jest podłączone do telewizora przy użyciu innego złącza wyjściowego wideo, należy wykonywać operacje, patrząc na wyświetlacz urządzenia.

Informacje o stanie nie pojawią się na ekranie telewizora, kiedy są odtwarzane następujące sygnały wideo.
- Niektóre obrazy zawartości wideo 3D
- Obrazy o komputerowej rozdzielczości (na przykład: VGA)
- Wideo o rozdzielczości innej niż 16:9 lub 4:3

Podczas konwertowania wideo 2D na wideo 3D w telewizorze, ekran menu lub ekran informacji o statusie nie jest prawidłowo wyświetlany.

W trybie odtwarzania PURE DIRECT, ekran menu lub informacje o statusie nie są wyświetlane. Przełącz na tryb dźwięku inny niż tryb PURE DIRECT.

Dla opcji “Format TV” w menu wybierz ustawienie odpowiednie dla danego telewizora.

Nie można odtwarzać z urządzenia iPod

W przypadku korzystania z urządzenia iPod podłączonego do portu USB niektóre konfiguracje urządzenia iPod nie są obsługiwane.

Urządzenie iPod może nie zostać wykryte w przypadku podłączenia go za pomocą kabla USB innego niż oryginalny. Użyj oryginalnego kabla USB.

Amplituner oraz komputer albo iPhone/iPod touch/iPad nie są podłączone do tej samej sieci (LAN). Podłącz je do tej samej sieci LAN co amplituner.

Oprogramowanie wewnętrzne (firmware) iTunes / iPhone / iPod touch / iPad nie jest zgodne z funkcją AirPlay. Zaktualizuj oprogramowanie wewnętrzne do najnowszej wersji.

Głośność iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest ustawiona na poziom minimalny. Głośność iTunes / iPhone / iPod touch / iPad jest powiązana z ustawieniem głośności amplitunera. Ustaw odpowiedni poziom dźwięku.

Nie włączono odtwarzania AirPlay lub nie wybrano amplitunera. Kliknij ikonę AirPlay Triangle-waku w iTunes lub urządzeniu / iPhone / iPod touch / iPad i wybierz amplituner.

Zamknij aplikacje uruchomione w tle na iPhone/iPod touch/iPad, a następnie uruchom ponownie za pomocą AirPlay.

Pewne czynniki zewnętrzne mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Zmodyfikuj środowisko sieciowe za pomocą odpowiednich środków zaradczych, takich jak skrócenie odległości od bezprzewodowego punktu dostępu LAN.

Włącz w iTunes ustawienie “Pozwol na sterowanie głośnością iTunes z głośnikow bezprzewodowych”. Po wykonaniu tej czynności możesz uruchamiać odtwarzanie, wstrzymywać odtwarzanie i zmieniać utwory za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Nie można odtwarzać z urządzeń pamięci masowej USB

Urządzenie nie może rozpoznać urządzenia pamięci USB. Odłącz i ponownie podłącz urządzenie pamięci masowej USB.

Obsługiwane są urządzenia pamięci USB zgodne z klasa pamięci masowej.

Amplituner nie obsługuje połączenia za pomocą koncentratora USB. Podłącz pamięć USB bezpośrednio do portu USB.

Pamięć masowa USB musi być sformatowana w formacie FAT16 lub FAT32.

Nie gwarantuje się działania wszystkich urządzeń pamięci USB. Niektóre urządzenia pamięci USB nie są rozpoznawane. W przypadku korzystania z zewnętrznego dysku twardego USB, wymagającego zasilania przez zasilacz sieciowy, należy korzystać z zasilacza dołączonego do dysku.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner.

Urządzenie może wyświetlać pliki maksymalnie w ośmiu warstwach folderów. Dla każdej warstwy może być wyświetlone maksymalnie 5000 plików (folderów). W razie potrzeby zmień strukturę plików w urządzeniu pamięci USB.

Jeśli na urządzeniu pamięci USB znajduje się kilka partycji, wyświetlane są wyłącznie pliki z pierwszej partycji.

Format pliku nie jest obsługiwany przez amplituner. Sprawdź, jakie formaty plików są obsługiwane przez amplituner.

Próbujesz odtworzyć plik z zabezpieczeniem autorskim. Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie będą odtwarzane w tym urządzeniu.

Odtwarzanie może nie być możliwe, jeśli wielkość pliku Album Art przekracza 2 MB.

Nazwy plików z urządzenia iPod/USB nie są prawidłowo wyświetlane

Zostały użyte znaki, które nie mogą być wyświetlone. Znaki, których nie można wyświetlić zastąpione zostaną symbolem “. (kropka)”.

Nie można odtwarzać z urządzenia Bluetooth

Funkcja Bluetooth na urządzeniu Bluetooth nie została włączona. Aby włączyć funkcję Bluetooth, patrz instrukcja obsługi urządzenia Bluetooth.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Urządzenie Bluetooth nie może połączyć się z tym urządzeniem, jeśli nie jest zgodne z profilem A2DP.

Wyłącz i ponownie włącz zasilanie urządzenia Bluetooth, a następnie spróbuj ponownie.

Przybliż urządzenie Bluetooth do tego urządzenia.

Usuń przeszkody pomiędzy tym urządzeniem a urządzeniem Bluetooth.

Aby uniknąć zakłóceń elektromagnetycznych, należy umieścić to urządzenie z dala od kuchenek mikrofalowych, urządzeń sieci bezprzewodowej LAN i innych urządzeń Bluetooth.

Odłącz i ponownie podłącz urządzenie Bluetooth.

Nie można odtwarzać radia internetowego

Przewód LAN nie został prawidłowo podłączony lub nastąpiło odłączenie od sieci. Sprawdź status podłączenia.

Uruchom tryb diagnostyki połączenia sieciowego.

Format radia internetowego nie jest obsługiwany przez amplituner. Urządzenie może odtwarzać takie formaty jak MP3, WMA oraz AAC.

W routerze włączona jest funkcja zapory. Sprawdź ustawienia zapory.

Niewłaściwie ustawiono adres IP.

Sprawdź, czy router jest włączony.

Aby uzyskać adres IP automatycznie, włącz funkcję serwera DHCP na routerze. Ustaw również funkcję DHCP w amplitunerze na “Włącz”.

Aby ręcznie skonfigurować adres IP, ustaw w amplitunerze adres IP i serwer proxy.

Niektóre rozgłośnie radiowe mają przerwy w nadawaniu. W takim przypadku brak dźwięku. Odczekaj chwilę i wybierz tę samą stację lub wybierz inną stację radiową.

Stacja radiowa aktualnie nie działa. Zaprogramuj działające stacje radiowe.

Wybrana stacja radiowa nie działa. Wybierz działającą stację radiową.

Nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera lub serwera NAS

Pliki zapisane zostały w formacie nie obsługiwanym przez ten system. Zarejestruj plik w odpowiednim formacie.

Pliki z zabezpieczeniem autorskim nie będą odtwarzane w tym urządzeniu.

Złącza USB urządzenia nie można używać do podłączania komputera.

Ustawienia udostępniania multimediów są nieprawidłowe. Zmień ustawienia udostępniania multimediów, aby urządzenie mogło uzyskać dostęp do folderów na komputerze.

Zadziałało oprogramowanie zaporowe (firewall) w komputerze lub routerze. Sprawdź ustawienia (firewall) w komputerze lub routerze.

Komputer nie został włączony. Włącz zasilanie.

Serwer nie działa. Uaktywnij serwer.

Ustawiono nieprawidłowy adres IP. Sprawdź ustawienia adresu IP.

Nawet w przypadku podłączenia komputera do portu USB amplitunera nie można odtwarzać plików muzycznych z komputera. Podłącz komputer lub do amplitunera poprzez sieć LAN.

Nie są wyświetlane pliki w formacie nieobsługiwanym przez amplituner.

Jeżeli używane urządzenie NAS jest zgodne ze standardem DLNA, włącz funkcję serwera DLNA w ustawieniach urządzenia NAS.

Jeżeli używane urządzenie NAS nie jest zgodne ze standardem DLNA, użyj komputera do odtwarzania muzyki. Skonfiguruj funkcję udostępniania multimediów w programie Windows Media Player i dodaj urządzenie NAS do wybranego folderu odtwarzania.

Jeżeli połączenie jest zastrzeżone, ustaw urządzenie audio jako urządzenie docelowe połączenia.

Nie można odtwarzać różnych usług online

Usługa online mogła zostać wycofana.

Nie działa funkcja sterowania HDMI

Sprawdź, czy parametr “Sterowanie HDMI” w menu jest ustawiony na “Włącz”.

Nie można obsługiwać urządzeń niezgodnych z funkcją sterowania HDMI. Dodatkowo, w zależności od podłączonego urządzenia lub ustawień, funkcja sterowania HDMI może nie działać. W takim przypadku należy sterować urządzeniem zewnętrznym bezpośrednio.

Sprawdź, czy funkcja sterowania HDMI jest włączona we wszystkich urządzeniach podłączonych do amplitunera.

W przypadku dokonania zmian związanych z połączeniem, takich jak podłączanie dodatkowego urządzenia HDMI mogą zostać zainicjalizowane ustawienia łącza. Wyłącz amplituner i urządzenia podłączone przez złącze HDMI a następnie włącz je ponownie.

Złącze HDMI MONITOR 2 nie jest zgodne z funkcją sterowania HDMI. Użyj łącza HDMI MONITOR 1, aby podłączyć do telewizora.

Brak dostępu do sieci bezprzewodowej LAN

Nazwa sieci (SSID), hasło i ustawienia szyfrowania nie zostały prawidłowo skonfigurowane. Skonfiguruj ustawienia sieciowe zgodnie ze szczegółami ustawień tego urządzenia.

Przed ponownym połączeniem, zmniejsz odległość od punktu dostępowego bezprzewodowej sieci LAN i usuń wszelkie przeszkody, aby ułatwić dostęp. Umieść to urządzenie z dala od mikrofalówek i innych punktów dostępowych sieci.

Skonfiguruj ustawienia kanału punktu dostępowego tak, aby był on inny niż kanały używane przez inne sieci.

Amplituner nie jest zgodny z WEP (TSN).

Router bezprzewodowy może być ustawiony na kanał, z którego to urządzenie nie może korzystać. Zmień kanał routera bezprzewodowego na taki, z którego to urządzenie może korzystać. Szczegółowe informacje na temat zmiany kanału zawiera instrukcja obsługi routera bezprzewodowego.
Kanały obsługiwane przez to urządzenie zostały podane poniżej.
2,4 GHz: k. 1 - 13
5 GHz: k. 36 - 48

Sprawdź, czy w routerze jest włączony tryb WPS.

Naciśnij przycisk WPS na routerze, a następnie w ciągu 2 minut naciśnij przycisk “Połącz” (Connect) wyświetlony na ekranie telewizora.

Wymagany jest router/ustawienia zgodne ze standardem WPS 2.0. Ustaw czas szyfrowania na “Brak”, “WPA-PSK (AES)” lub WPA2-PSK (AES).

Jeśli aktualna metoda szyfrowania w routerze to WEP/WPA-TKIP/WPA2-TKIP, nie można nawiązać połączenia za pomocą przycisku WPS. W takim wypadku użyj metody “Skanuj sieci” lub “Ręczne”.

Uaktualnij oprogramowanie urządzeń iPhone/iPod touch/iPad do najnowszej wersji.

W przypadku korzystania z kabla USB, aby skonfigurować ustawienia, wersja oprogramowania wewnętrznego urządzenia iOS musi obsługiwać system iOS 5 lub nowszy. Przy konfigurowaniu ustawień poprzez połączenie bezprzewodowe, musi być obsługiwany system iOS 7 lub nowszy.

powrót do góry