Podłączenia

UWAGA

Nie należy podłączać przewodu zasilania przed dokonaniem wszystkich połączeń sygnałowych. Gdy uruchomiony jest “Kreator ustawień”, w celu wykonania połączeń należy stosować się do instrukcji wyświetlanych na ekranie “Kreator ustawień” (strona 8 oddzielnego podręcznika “Skrócona instrukcja obsługi”). (Podczas pracy programu “Kreator ustawień” na złączach wejściowych/wyjściowych nie jest obecne napięcie).

Kable zasilające nie mogą być splątane z kablami sygnałowymi. Mogłoby to powodować występowanie szumów.

Przewody używane do podłączeń

Przygotuj kable niezbędne do podłączenia żądanych urządzeń.

Przewód głośnika

Przewód subwoofera

Przewód HDMI

Przewód component video

Kabel wideo

Cyfrowy przewód koncentryczny

Przewód optyczny

Przewód audio

Przewód LAN

powrót do góry