Konfig. głośników

Wybierz, czy podłączone są głośniki, zdolność odtwarzania bardzo niskich częstotliwości i wielkość głośników.

Frontowe

Ustawienie rozmiaru głośników głównych.

Duże
(Domyślne):

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe:

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Jeśli parametr “Subwoofer” ustawiony jest na “Nie”, to parametr “Frontowe” automatycznie ustawia się na “Duże”.

Gdy “Frontowe” jest ustawione na “Małe”, to “Centralny”, “Surround”, “Tył Surr.” i “Przednie górne” nie mogą być ustawione na “Duże”.

Centralny

Wybór rozmiaru i zastosowania głośnika centralnego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośnik centralny nie jest podłączony.

Subwoofer

Określenie obecności subwoofer.

Tak
(Domyślne):

W systemie występuje subwoofer.

Nie:

Wybierz tę opcję, jeżeli w systemie nie ma subwoofera.

Surround

Ustala obecność i rozmiar głośników dźwięku otaczającego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki surround nie są podłączone.

Gdy “Surround” jest ustawiony na “Brak”, “Tył Surr.” i “Surround Dolby” są automatycznie ustawione na “Brak”.

Tył Surr.

Ustala obecność, rozmiar oraz liczbę tylnych głośników dźwięku otaczającego.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki tylne surround nie są podłączone.

 

 

2 głośniki
(Domyślne):

Użycie dwóch tylnych głośników dźwięku otaczającego.

1 głośnik:

Użycie tylko jednego tylnego głośnika dźwięku otaczającego. Podłącz gniazdo L do SURROUND BACK, gdy wybrane jest to ustawienie.

Gdy ustawienie “Tryb przypisania” jest “Tył Surround”, można wykonać to ustawienie. link

Przednie górne

Ustala obecność i rozmiar przednich głośników górnych.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy przednie głośniki górne nie są podłączone.

Gdy “Tryb przypisania” jest ustawione na “Przednie górne”, można dokonać tego ustawienia. link

Sufitowe przednie

Ustaw obecność i rozmiar górnych przednich głośników.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy przednie górne głośniki nie są podłączone.

Można to ustawić, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “Sufitowe przednie”. link

Sufitowe środkowe

Ustaw obecność i rozmiar górnych środkowych głośników.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy środkowe górne głośniki nie są podłączone.

Można to ustawić, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “Sufitowe środkowe”. link

Przednie Dolby

Ustala obecność i rozmiar przednich głośników Dolby.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Opcję tę wybierz, gdy przednie głośniki Dolby nie są podłączone.

Można to ustawić, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “Przednie Dolby”. link

Surround Dolby

Ustala obecność i rozmiar głośników Dolby surround.

Duże:

Użyj tego ustawienia przy dużych głośnikach będących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskie częstotliwości.

Małe
(Domyślne):

Użyj w przypadku małych głośników niebędących w stanie odpowiednio przenieść bardzo niskich częstotliwości.

Brak:

Wybierz tę opcję, gdy głośniki Dolby surround nie są podłączone.

Można to ustawić, gdy “Tryb przypisania” jest ustawiony na “Surround Dolby”. link

powrót do góry