Podłączenie przewodu zasilającego

Po wykonaniu wszystkich połączeń włóż wtyczkę zasilania do gniazda sieciowego.

powrót do góry