Funkcja AirPlay

Pliki muzyczne przechowywane w urządzeniu iPhone, iPod touch, iPad lub witrynie iTunes można odtwarzać na tym urządzeniu za pośrednictwem sieci.

Icon Wave Mz wyświetlane jest na ekranie menu w czasie gdy działa AirPlay.

Po rozpoczęciu odtwarzania AirPlay, źródło sygnału wejściowego zostanie przełączone na “Online Music”.

Odtwarzanie AirPlay można zatrzymać, naciskając White-Arrow-Left lub wybierając inne źródło sygnału wejściowego.

Chcąc równocześnie zobaczyć utwór oraz nazwę artysty na urządzeniu głównym, naciśnij przycisk STATUS.

Informacje dotyczące posługiwania się iTunes podano również w funkcji Help dla iTunes.

Ekran może się różnić zależnie od wersji system operacyjny oraz oprogramowania.

powrót do góry