Funkcja Menu Smart

Ta funkcja może być używana do konfigurowania ustawień urządzenia, wyboru źródła sygnału i ustawiania stacji radiowych w tunerze oraz stacji radia internetowego za pomocą pilota do telewizora.

Włącz funkcję sterowania HDMI w tym urządzeniu i telewizorze. link
Ustaw “Proste Menu” na “Włącz” w tym urządzeniu. link
Wybierz “AV Receiver” w menu telewizora, na przykład w “Wejście” Flower Mark lub “Sterowanie podłączonym urządzeniem HDMI” Flower Mark .

Na ekranie telewizora pojawi się Proste Menu tego urządzenia.

W czasie wyświetlania Proste Menu można sterować urządzeniem za pomocą pilota do telewizora.

Metoda wyboru różni się w zależności od posiadanego telewizora.

Trwa odtwarzanie

Odtwarzanie treści ze źródła wejściowego aktualnie wybranego w tym urządzeniu.

Źródło

Zmiana wejścia tego urządzenia.

Jeśli wybierzesz “Online Music”, “iPod/USB” lub “Tuner”, możesz nadal sterować tym urządzeniem za pomocą pilota do telewizora.

Tryb dźwięku

Zmiana trybu dźwięku tego urządzenia.

Dostępne są następujące trzy tryby dźwięku.

Surround:

Odtwarzanie dźwięku surround odpowiednio do sygnału wejściowego.

Stereo:

Odtwarzanie dźwięku stereo.

Wielokan.stereo:

Odtwarzanie wielokanałowego dźwięku stereo.

Menu Ustawienia

Wyświetla menu ustawień, które pozwala skonfigurować ustawienia tego urządzenia.

Funkcja Smart Select

Wywołuje elementy SMART SELECT zarejestrowane w tym urządzeniu.

UWAGA

Jeśli ustawienia “Sterowanie HDMI” lub “Proste Menu” zostaną zmienione, po wprowadzeniu zmian zawsze należy zresetować zasilanie podłączonych urządzeń.

Funkcja Proste Menu może nie działać prawidłowo w zależności od specyfikacji telewizora. W takim przypadku dla funkcji “Proste Menu” wybierz ustawienie “Wył.”. link

powrót do góry