Wprowadzenie ustawień udostępniania multimediów

Poniżej opisane zostaną ustawienia pozwalające udostępnić pliki muzyczne przechowywane na podłączonym do sieci komputerze lub urządzeniu NAS.

Aby używać Windows Media Player jako serwera muzycznego, należy wcześniej skonfigurować poniższe ustawienia.

Aby używać serwera muzycznego innego niż Windows Media Player, należy odnieść się do treści pomocy posiadanego serwera muzycznego w celu skonfigurowania ustawień.

Podczas korzystania z programu Windows Media Player 12 (Windows 7 / Windows 8)

Uruchom program Windows Media Player 12 na komputerze.
Wybierz pozycję “Więcej opcji przesyłania strumieniowego...” w obszarze opcji “Strumień”.
Wybierz “Dozwolone” z listy rozwijanej “Marantz SR5011”.
Na liście rozwijanej znajdującej się obok pola “Programy multimedialne na tym komputerze i połączenia zdalne...” wybierz “Dozwolone”.
Zakończ ustawienia, kierując się informacjami na wyświetlaczu.

Podczas korzystania z programu Windows Media Player 11

Uruchom program Windows Media Player 11 na komputerze.
Wybierz “Udostępnianie multimediów” w części “Biblioteka”.
Kliknij pole wyboru “Udostępnij moje multimedia”, wybierz “Marantz SR5011”, a następnie kliknij “Zezwalaj”.
Podobnie jak w kroku 3, wybierz ikonę urządzenia (inne komputery i urządzenia przenośne), które będzie używane jako kontroler multimediów, po czym kliknij “Zezwalaj”.
Kliknij “OK”, aby zakończyć.

Udostępnianie multimediów przechowywanych na urządzeniu NAS

Dokonaj zmian w ustawieniach urządzenia NAS, aby umożliwić łączenie się z urządzeniem NAS amplitunera i innych urządzeń (komputerów i urządzeń przenośnych) pełniących funkcję media controller. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z urządzeniem NAS.

powrót do góry