Wyjaśnienie pojęć

“Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone, may affect wireless performance. AirPlay, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle oraz iPod touch można użyć dla skopiowania lub odtwarzania materiałów nie chronionych prawami autorskimi lub też materiału, którego kopiowanie lub odtwarzanie dla celów prywatnych jest prawnie dopuszczone. Naruszanie praw autorskich jest prawnie zabronione.

Wyprodukowano na licencji Audyssey Laboratories™. Rozwiązanie chronione patentami w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. Audyssey MultEQ® XT, Audyssey Dynamic EQ® i Audyssey Dynamic Volume® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do Audyssey Laboratories.

Znak słowny® oraz logo są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a każde użycie tych znaków przez D&M Holdings Inc. podlega licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich prawnych właścicieli.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Atmos, Dolby Surround oraz symbol podwójnego “D” są znakami towarowymi Dolby Laboratories.

Aby dowiedzieć się więcej o patentach DTS, wejdź na stronę http://patents.dts.com. Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc. DTS i jego symbol, DTS wraz z symbolem, DTS:X oraz logo DTSX są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy DTS, Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Skrót “HDMI”, logo “HDMI” oraz nazwa “High-Definition Multimedia Interface” są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing LLC w Stanach Zjednoczonych oraz innych krajach.

This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.

Logo Wi-Fi CERTIFIED jest zastrzeżonym znakiem towarowym Wi-Fi Alliance.
Certyfikat Wi-Fi zapewnia, że urządzenie przeszło test interoperacyjności przeprowadzony przez Wi-Fi Alliance, grupę certyfikującą możliwość współpracy urządzeń LAN.

powrót do góry