Odtwarzanie z iPod

Do podłączenia iPoda z portem USB na tym urządzeniu, w celu odtwarzania muzyki zapisanej na iPodzie, można użyć kabla USB dostarczanego wraz z iPodem.

Informacje o modelach iPod, które można używać do odtwarzania dźwięku na tym urządzeniu, można znaleźć w części “Supported iPod/iPhone models” link.

Aby uzyskać informacje jak odtwarzać na tym urządzeniu pliki muzyczne zapisane na iPhone, iPod touch, iPad lub iTunes, patrz Funkcja AirPlaylink.

Rysunek pilota

powrót do góry