Przywracanie ustawień fabrycznych

Jeżeli wskazania wyświetlacza nie są normalne lub, gdy działanie urządzenia jest inne niż to powinno wynikać z przeprowadzanych czynności, to konieczna jest inicjalizacji mikroprocesora.

Różne ustawienia zostały przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych. Ponownie wprowadź ustawienia.

Wyłącz urządzenie korzystając z przełącznika Power Button .
Naciśnij Power Button , naciskając jednocześnie M-DAX i ZONE2 SOURCE.
Zdejmij palce z obydwu przycisków, gdy “Initialized” pojawi się na wyświetlaczu.

Przed przywróceniem ustawień domyślnych, można użyć funkcji “Save” funkcji sterowania przez przeglądarkę, aby zapisać różne ustawienia urządzenia. link
Jednakże, informacje o ustawieniach konta dla zawartości sieciowej oraz informacje o zarejestrowanych ulubionych nie mogą zostać zapisane.

powrót do góry