Informacje dotyczące HDMI

HDMI to skrót od High-Defnition Multimedia Interface, będącym cyfrowym interfejsem AV, który można podłączyć do odbiornika TV lub wzmacniacza.

Złącze HDMI pozwala przesyłać obraz wideo w jakości HD i wysokiej jakości formaty dźwięku zastosowane w odtwarzaczach Blu-ray (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS-HD, DTS-HD Master Audio), co nie było możliwe w przypadku analogowej transmisji wideo.

Co więcej, w przypadku złącza HDMI sygnały audio i wideo można przesyłać jednym kablem HDMI, podczas gdy w przypadku połączeń konwencjonalnych konieczne było stosowanie oddzielnych kabli audio i wideo. Pozwala to uprościć okablowanie, które i tak jest dość skomplikowane w systemach kina domowego.

Urządzenie to obsługuje poniższe funkcje HDMI.

Deep Color

Technologia obrazowania obsługiwana przez standard HDMI. Inaczej niż w przypadku standardu RGB lub YCbCr, w którym używane jest 8 bitów (256 odcieni) na każdy kolor, stosuje się 10 bitów (1024 ocieni), 12 bitów (4096 odcieni) lub 16 bitów (65536 odcieni), aby uzyskać wyższą wierność kolorów.

Obydwa urządzenia połączone złączem HDMI muszą obsługiwać standard Deep Color.

“x.v.Color”

Funkcja ta pozwala wyświetlać kolory HDTV z bardziej dokładnym odwzorowaniem. Umożliwia uzyskanie naturalnych, żywych kolorów.

“x.v.Color” to znak towarowy firmy Sony Corporation.

3D

To urządzenie obsługuje sygnał wejściowy i wyjściowy 3D (trójwymiarowy) video standardu HDMI. Aby odtworzyć wideo 3D, niezbędny jest telewizor i odtwarzacz obsługujący funkcję HDMI 3D oraz okulary 3D.

4K

Amplituner obsługuje sygnał wejściowy i wyjściowy o rozdzielczości 4K (3840 × 2160 pikseli) na złączu HDMI.

Content Type

Ustawienia dostosowywane są automatycznie w zależności od wyjścia wideo (informacja o treści).

Adobe RGB color, Adobe YCC601 color

Standard przestrzeni kolorów firmy Adobe Systems Inc. Ponieważ jest szerszy niż RGB, zapewnia żywsze i bardziej naturalne obrazy.

sYCC601 color

Każda z przestrzeni kolorów definiuje paletę dostępnych kolorów, która jest szersza od tradycyjnego modelu kolorów RGB i jest bliższa pełnemu zakresowi kolorów rozróżnialnych przez oko ludzkie.

Auto Lip Sync

Funkcja ta umożliwia automatyczne korygowanie opóźnienia pomiędzy sygnałem audio i wideo.

Użyj telewizora obsługującego funkcję Auto Lip Sync.

HDMI Pass Through

Nawet jeżeli amplituner znajduje się w trybie oczekiwania, sygnały obecne na złączu wejściowym HDMI są przekazywane do telewizora lub innego urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI.

Sterowanie HDMI

W przypadku podłączenia amplitunera i telewizora lub odtwarzacza z obsługą funkcji sterowania HDMI za pomocą kabla HDMI i włączenia funkcji sterowania HDMI na każdym urządzeniu, urządzenia mogą wzajemnie sterować swoją pracą.

Łącze wyłączania zasilania
Wyłączenie zasilania amplitunera można zsynchronizować z wyłączeniem zasilania odbiornika TV.

Przełączanie docelowego wyjścia audio
Z poziomu telewizora można przełączać wyjścia audio telewizora lub amplitunera.

Regulacja głośności
Poziom głośności amplitunera można regulować poprzez regulację głośności podłączonego odbiornika TV.

Przełączanie źródła sygnału
Źródło sygnału amplitunera można zmieniać w sposób skorelowany ze zmianą wejść odbiornika TV.
W przypadku korzystania z odtwarzacza, wejście sygnałowe amplitunera przełącza się na ten odtwarzacz.

ARC (Audio Return Channel)

Funkcja ta przekazuje sygnały audio z telewizora do amplitunera za pomocą kabla HDMI i odtwarza dźwięk z telewizora na amplitunerze w oparciu o funkcję sterowania HDMI.

Jeżeli telewizor podłączony do amplitunera za pomocą złączy HDMI nie obsługuje funkcji ARC, sygnał wideo z urządzenia odtwarzającego podłączonego do amplitunera jest przesyłany do telewizora, ale amplituner nie jest w stanie odtwarzać dźwięku z telewizora. Użycie osobnego przewodu audio jest niezbędne, aby cieszyć się dźwiękiem przestrzennym z programu telewizyjnego.

W przypadku podłączenia za pomocą złączy HDMI telewizora obsługującego funkcję ARC użycie przewodu audio nie jest konieczne. Sygnał audio z telewizora jest przesyłany do amplitunera za pomocą kabla HDMI łączącego amplituner z telewizorem. Funkcja ta umożliwia korzystanie z dźwięku przestrzennego podczas używania amplitunera do odtwarzania dźwięku z telewizora.

Obsługiwane formaty dźwięku

2-kanałowy liniowy PCM

2-kanałowy, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit

Wielokanałowy liniowy PCM

7.1-kanałowy, 32 kHz – 192 kHz, 16/20/24 bit

Bitstream

Dolby Digital / DTS / Dolby Atmos / Dolby TrueHD / Dolby Digital Plus / DTS:X / DTS-HD Master Audio / DTS-HD High Resolution Audio / DTS Express

Obsługiwane sygnały wideo

480i

480p

576i

576p

720p 60/50Hz

1080i 60/50Hz

1080p 60/50/24Hz

4K 60/50/30/25/24 Hz

System zabezpieczeń przed kopiowaniem

Dla odtwarzania cyfrowych obrazów wideo i dźwięku z płyt BD-Video lub DVD-Video poprzez złącze HDMI, niezbędne jest, aby oba urządzenia, to urządzenie oraz odbiornik TV, obsługiwały system zabezpieczeń HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection System). HDCP jest technologią zabezpieczeń wykorzystującą kodowanie danych i legalizacji tożsamości podłączonego urządzenia AV. Amplituner jest zgodny z HDCP.

W przypadku posługiwania się urządzeniem niezgodnym z HDCP, obraz i dźwięk nie będą wyprowadzane prawidłowo. Dokładniejsze informacje zamieszczono w instrukcji obsługi odbiornika TV lub odtwarzacza.

Podłączając amplituner do urządzenia obsługującego funkcje Deep Color, 4K i ARC, użyj kabla “High Speed HDMI cable with Ethernet” z logo HDMI.

powrót do góry