Nätverk och USB-A

Funktionerna för uppspelning via nätverk och USB-minne (USB-A) kan stoppas för att förhindra brus som påverkar ljudkvaliteten. På så vis kan ljud spelas upp i hög kvalitet när funktionerna CD-uppspelning och D/A-konverterare används.

Aktiverad
(Standard) :

Aktiverar funktionen för uppspelning via nätverk och USB-minne (USB-A).

Avaktiverad:

Inaktiverar funktionen för uppspelning via nätverk och USB-minne (USB-A).

Tillbaka upp